Šest stovek housenek motýla okáče skalního našlo nový domov na kopcích Oblík a Vraníky v lounské části Českého středohoří. Housenky doputovaly v krabičkách z Královéhradecka, kde probíhá jejich specializovaný odchov. Okáč skalní patří mezi kriticky ohrožené druhy a k jeho záchraně byl připraven regionální akční plán. Součástí tohoto plánu je i vypouštění housenek na vhodná místa.

    „Tento nenápadný motýl dříve obýval teplé skalnaté oblasti po celé České republice. Avšak po druhé světové válce se zásadně změnilo zemědělské využívání krajiny. Zmizelo hospodaření na špatně přístupných svazích kopců, zejména volná pastva ovcí a koz. Kvůli tomu okáči skalní postupně mizeli z celé republiky, až zůstala jen poslední populace na Rané v Českém středohoří. Tam okáči přežili díky rogalistům, paraglidistům a turistům, kteří sešlapávali vrchol kopce a bránili tak jeho zarůstání. Motýl totiž potřebuje pro své přežití mozaiku plošek bez vegetace a rozvolněných trsů kostřav, kterými se živí jeho housenky,“ uvedl Vladimír Dolejský, ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která regionální akční plán pro okáče skalního realizuje.

    Celý článek najdete zde:

    Autor