Nechte se inspirovat nápady, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Pomocí objednávkového formuláře si zdarma můžete požádat i o návštěvu lektorů, kteří Vám připraví celý blok environmentálních aktivit na míru. Objednat si můžete i zaslání třídicího balíčku přímo na tábor a zlepšit recyklaci mezi svými táborníky bez dalších nákladů. Vyplňte si během tábora nebo po jeho skončení formulář táborové uhlíkové stopy… Navíc můžete vyhrát hodnotné ceny pro svůj oddíl nebo tábor. Stačí kliknout na www.envirotabory.cz

  Proč ENVIROTÁBORY?

   V České republice jsou tradiční součástí prázdnin letní tábory a v naší zemi se jich odhadem realizuje přibližně až 5000. Většina táborů bývá zasazena v přírodním rámci, který navozuje hlubší chápání souvislostí mezi lidskou civilizací a přírodními cykly. Na mnoha táborech se stalo tradicí  vyprávění o přírodě a o jejím propojení. Na toto téma existuje obsáhlá populární literatura, rovněž přeložená do češtiny, kterou se lze inspirovat.

  V posledních mnoha desetiletích jsme hluboce zasáhli do přírodních cyklů a pozměnili je. Teplota roste, srážky se stávají nepravidelnými, prudké deště jsou střídány obdobími sucha, a mladá generace bude muset napravovat škody, které předchozí generace dopustili. Počasí se stává chaotickým, o čemž jsme se mohli přesvědčit, když jsme po teplých dnech na začátku jara zaznamenali mrazivá období a patrně jsme přišli o většinu letošní úrody ovoce.

  Další informace, metodiku, přihlášku… to vše najdetena webu

  https://www.envirotabory.cz/

  Autor