XI. valný sněm Junáka - Třebíč 2005

  Pět set skautů, delegátů valného sněmu skautské organizace, rozhodovalo v Třebíči o budoucnosti hnutí. Hlavním bodem programu bylo projednání a schválení Charty skautingu pro 21. století, která hovoří o tom, co skauting je a jak má naplňovat svou roli v dnešním světě. Valný sněm jako vrcholný orgán Junáka zvolil také své představitele pro následující tříleté období.

  Ústředním orgánem organizace mezi sněmy je náčelnictvo, polovina jeho členů sestává z reprezentantů krajů, druhou polovinu volil sněm, který také vybral náčelníka a náčelní Junáka, kteří budou práci orgánu řídit. „Mým hlavním cílem je uvést do života Chartu českého skautingu, schváleného tímto sněmem.“ říká znovuzvolený náčelník Zdeněk Prančl. Náčelní dívčího kmene byla nově zvolena Michala Rocmanová.

  V Chartě skautingu pro 21. století se valný sněm přihlásil k vizi silné, moderní, přitažlivé a kompetentní organizace s jasným výchovným posláním, která nabízí rodičům pomoc při výchově dětí a zábavným způsobem připravuje mladé lidi na smysluplné prosazení ve společnosti. „Pro konkrétní práci u dětských oddílů to znamená především držet se podstaty skautingu a zároveň inovovat skautský program tak, aby děti maximálně připravil na odpovědný, úspěšný a smysluplný život,“ vysvětluje Roman Šantora z ústředí Junáka.

  Třebíčský starosta Miloš Mašek obdržel z rukou starosty Junáka Františka Šmajcla vyznamenání Skautská vděčnost za všeobecnou a dlouhodobou podporu skautského hnutí. Kromě zástupců hostitelského města sněm pozdravili hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil, senátor Pavel Janata, poslanci Petr Bratský, Tomáš Kvapil, Jiří Karas, zástupci MŠMT a partnerských organizací a další hosté. Valný sněm byl slavnostně ukončen v neděli odpoledne.

  Na sněmovní dění můžete nahlédnout prostřednictvím fotogalerie serveru www.borovice.cz.

  Autor