Křesadlo 2007 pro Alenu Čápovou. Pražský primátor Pavel Bém předává výroční ocenění dobrovolnici z Duhy (vpravo u mikrofonu Olga Sozanská, ředitelka Hestie). Cenu Křesadlo, udělovanou „obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci“ obdržela letos spolu s dalšími devíti dobrovolníky a dobrovolnicemi a jedním dobrovolnickým týmem také Alena Čápová z mládežnického sdružení Duha. Zmíněné ocenění dostávají lidé navržení neziskovými organizacemi či jednotlivci a vybraní komisí složenou ze zástupců neziskových organizací, novinářů a představitelů státní správy a samosprávy. Letošním laureátům předali Křesadlo 2007 během slavnostního večera 18. března 2008 již tradičně primátor Hlavního města Prahy Pavel Bém, herec a senátor Tomáš Töpfer – patron Křesadel a ředitelka pořádajícího Národního dobrovolnického centra Hestia Olga Sozanská.

  „I letos jsme vybrali deset dobrovolníků, o kterých si myslíme, že si to opravdu zaslouží. Samozřejmě, že za nimi je ještě celá škála dalších, kteří také dobrovolně pracují, kteří dělají spoustu užitečných věcí, ale všichni mezi vybranými být pochopitelně nemohou…,“ řekla úvodem osmého ročníku Křesadla ředitelka Hestie.
  S gratulací se připojil i patron ceny Křesadlo, herec a senátor Tomáš Töpfer (vpravo primátor Pavel Bém).S poděkováním držitelům letošní ceny, ale i oněm stovkám a tisícům dalších, o nichž výběrová komise dosud třeba ani neví, se k ní připojil pražský primátor. „Pokud lásku ke svým bližním a soucit s nimi okořeníme aktivitou, pílí, trpělivostí, vytrvalostí, pozitivní energií a zdravým rozumem, tak začínáme vytvářet dobro,“ zobecnil Pavel Bém. „A pokud takové dobro vytváříme bez jakéhokoliv nároku na honorář, na finanční ocenění, tak si troufám tvrdit, že generujeme vlastně jednu z největších lidských hodnot,“ dodal.

  Pohled do publika (vlevo laureátka ceny Křesadlo 2007 Alena Čápová)Dobrovolníci a dobrovolnice se svým doprovodem zaplnili sál primátorské rezidence na pražském Mariánském náměstí.Alenu Čápovou navrhla Duha „za její trvalý přínos pro rozvoj dobrovolnické služby a Evropské dobrovolné služby, za podporu českým i zahraničním dobrovolníkům v naší organizaci a za její vedení a práci s nimi, za know-how a vedení dvou projektů na rozvoj myšlenky dobrovolnictví“. V jejím profilu se lze mj. dočíst, že kromě studií na Fakultě sociálních věd UK pracuje jako vedoucí duhového zahraničního programu Trochu jinak, a to ze tří čtvrtin zdarma; působí rovněž jako externí školitelka České národní agentury Mládež, kde vzdělává evropské dobrovolníky v oboru projektového managementu, krizového managementu a komunikace.
  Aleně Čápové přišel poblahopřát člen Duhovky (představenstvo Duhy) Peter Sula.Coby dobrovolnice pracuje v Duze od února 2003: nejprve jako členka zahraničního týmu Ústředí Duhy měla na starosti zprostředkovávání workcampů. O rok později se postavila do čela duhového zahraničního programu Trochu jinak a založila také vlastní organizační článek Duha Voluntary Support, jehož posláním je rozvíjet dobrovolnictví v ČR a podpořit evropské dobrovolníky pracující v ČR v rámci dlouhodobých programů. Alena Čápová je autorkou dvou duhových mezinárodních projektů na podporu dobrovolné práce: Meet the Freak a Doduhy! (Reach the Rainbow!). Jako dobrovolnice zastupuje Duhu v mezinárodní střešní organizaci IYNF (International Youth Nature Friends, Mezinárodní mladí přátelé přírody), v níž je viceprezidentkou a zodpovídá za podporu práce s dobrovolníky.

  Dobrovolnický potěr...? Jedno z Křesadel 2007 bylo za bezplatné pracovní nasazení určeno Květoslavě Štěpánové.Držitelkou ceny Křesadlo 2007 je i policejní psycholožka Ludmila Čírtková (v popředí).Za to, že nezištně pomáhá druhým, dostal ocenění z rukou primátora Pavla Béma také handicapovaný dobrovolník Martin Hanibal.Křesadlo 2007obdrželi vedle Aleny Čápové například tělesně handicapovaný student Metropolitní univerzity Praha Martin Hanibal, který v řadě oblastí dlouhodobě nezištně pomáhá podobně postiženým lidem, policejní psycholožka Ludmila Čírtková, která déle než deset let pracuje jako dobrovolnice pro občanské sdružení Bílý kruh bezpečí, nebo Květoslava Štěpánová, jež od roku 2001 odpracovala jako dobrovolnice Klubu Jahoda mezi účetními a mzdovými šanony či mezi maminkami s dětmi v azylovém domě téměř tisíc hodin. V primátorské rezidenci za to jim – i všem jejich spoluoceněným dobrovolníkům a dobrovolnicím – zahrála kapela Wunderbaum a zazpíval herec Jiří Ornest.

  Pokud jde o oblast spolkové „práce s dětmi a mládeží“, letošní výběr držitelů Křesadel postavil Alenu Čápovou po bok jejích dosud nepočetných předchůdců: Mezi těmi, kteří byli v minulých letech takto oceněni, lze nalézt dobrovolníky působící ve sdruženích České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleše Sedláčka (Liga lesní moudrosti), Marii Kulichovou (Asociace malých debrujárů ČR) nebo Antonína Maděru (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).


  Sdružení DuhaO Duze
  Duha je občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Má 4000 členů ve stovce základních organizací (dužin) po celé republice. Duha je velice úspěšná v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolnické služby a Evropské Dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi. Od roku 1997 realizuje projekt Participace, kterým metodicky podporuje na 2500 dětských a mládežnických parlamentů různých úrovní v celé ČR. Pro děti a mládež z dětských domovů vydává deset let časopis Zámeček a dlouhodobě pro ně organizuje projekty jako Talent Haklberyho Fina, Osa zla či Most přes vodopád.
  Duha má významné postavení v českých i mezinárodních organizacích, zejména NFI (Mezinárodní přátelé přírody) a IYNF (Mezinárodní mladí přátelé přírody) a ČRDM (Česká rada dětí a mládeže). V oblasti dobrovolnické služby trvale úzce spolupracuje s SCI (Servis Civil International), podporuje mezinárodní síť UNITED for Interkultural Action (podpora boje proti fašismu, rasismu a xenofobii).
  Duha je od roku 2004 nositelkou titulu „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Je akreditována u ČNA Mládež pro Evropskou dobrovolnou službu (EVS, European Voluntary Service), u ministerstva vnitra pro dobrovolnickou službu a u MŠMT pro kurzy hlavních vedoucích táborů.

  V článku byla použita část tiskového materiálu zpracovaného Hanou Konopiskou z Ústřední kanceláře Duhy