Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku

  Manuál, který Česká rada dětí a mládeže vydává pro své členy, bude jistě k užitku i pro další neziskovky. Je to jakýsi „průvodce“ k příslušné části textu nového Občanského zákoníku (NOZ), jenž má vstoupit v platnost 1. 1. 2014; je to souhrn doporučení , která se snaží vypíchnout, co v zákoně (č. 89/2012 Sb.) nepřehlédnout, na co se zaměřit.

  Teoretické minimum k úpravě poměrů občanských sdružení od účinnosti nového občanského zákoníku (vydala ČRDM, autor Mgr. Alena Hájková) Doporučujeme neotálet s přípravou změn, které ze zákona vycházejí, a to zejména, má-li Vaše občanské sdružení složitější organizační strukturu. Ke změnám stanov je obvykle třeba svolat správní orgány sdružení, které musí mít nějaký čas na svolání a další čas na prostudování a projednání, je třeba také nechat si časovou rezervu na konzultace s právníkem.

  Změny, které z NOZ vyplývají, jsou pro občanská sdružení poměrně velkým zásahem, neboť od samého základu mění právní důvod jejich existence – nadále to nebudou občanská sdružení, ale Spolky. V zákoníku je dáno určité zákonné minimum, které musí spolek splňovat, aby byl považován za Spolek podle zákona a náležela mu práva s tím spojená.

  Je tedy potřeba včas provést kontrolu, zda stávající stanovy Vašeho občanského sdružení jsou v souladu s kogentními (závaznými) ustanoveními NOZ a v případě potřeby stanovy či jejich části změnit. U větších sdružení se to týká i organizačních jednotek s právní subjektivitou, které NOZ nazývá „pobočné spolky“ – ty musí (hlavní) Spolek nechat do rejstříku zvlášť zapsat, jinak jejich právní osobnost zanikne.
  V manuálu najdete mimo jiné i výčet oněch Kogentních ustanovení, tj. těch, od nichž se nelze odchýlit.

  Autorka textu, právnička Mgr. Alena Hájková, zná problematiku dětských sdružení velmi dobře z vlastní zkušenosti. Doporučuje přečtení celého textu manuálu, neboť některé souvislosti vyplynou až z pochopení celé problematiky. Také však upozorňuje, že manuál nemůže nahradit studium paragrafovaného znění zákona.

  Dodejme, že i přes to, že přizpůsobení stanov sdružení (nejen) dětí a mládeže k ustanovením NOZ mnohým přidá práce, na druhé straně to umožní, aby Spolky byly snadněji přijímány jinými subjekty při jednáních a spolupráci.

  Příručku Teoretické minimum si můžete stáhnout v PDF.

  Autor