„Není příliš těch, kteří mohou být nezpochybnitelným vzorem pro ostatní, zvláště pak pro nově nastupující generaci.

  Pan generál takovým příkladem byl, jak jsme měli možnost se i sami přesvědčit na Bambiriádě 2008, kam přijal naše pozvání. Jeho odchod nám nyní znovu připomněl, o jak vzácnou příležitost se tehdy jednalo – a jaké hodnoty, jím vyznávané a se zbraní v ruce hájené, má smysl předkládat k osvojení mladým lidem,“ napsal předseda ČRDM Aleš Sedláček v loňském dopise adresovaném Generálnímu štábu AČR. Za Českou radu dětí a mládeže v něm tehdy vyjádřil pocity vyvolané zprávou o úmrtí válečného veterána generála Tomáše Sedláčka.

  Generál Tomáš Sedláček (foto Jiří Majer, 2008)Tomáš Sedláček se narodil 8. ledna 1918 a v armádě působil jako dělostřelec. Po okupaci Československa nacisty se v roce 1940 dostal tzv. balkánskou cestou do Francie a posléze i do Anglie, kde absolvoval paradesantní výcvik. V roce 1944 byl s dalšími důstojníky vyslán na východní frontu; zúčastnil se počáteční fáze bojů o Dukelský průsmyk, bojoval i ve Slovenském národním povstání… V době komunistických perzekucí počátkem padesátých let byl zatčen a po roce samovazby a tvrdých výsleších odsouzen ve vykonstruovaném procesu na doživotí. Propuštěn byl až na amnestii v roce 1960, plné rehabilitace se však dočkal teprve po dalších třiceti letech…
  Armádní generál v. v. Tomáš Sedláček zemřel 27. srpna 2012 ve věku devadesáti čtyř let.

  Generál Tomáš Sedláček při besedě s mládeží během Bambiriády 2008 (foto Jiří Majer)„Svým jednáním, chováním a vystupováním patřil k nejvýznamnějším osobnostem našich vojenských tradic a pro mnohé z nás představoval symbol houževnatosti, odhodlání a obrovské vitality,“ uvedli Lubomír Adamus a Vladimír Marek v textu napsaném pro armádní měsíčník A report. Článek tam bude ve třech po sobě jdoucích číslech otištěn, přičemž již samotný titulek vypovídá o jeho obsahu to podstatné: „Pomník armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi“.

  Generál Tomáš Sedláček při besedě s mládeží během Bambiriády 2008 (foto Radka Páleníková)Záměr, který v něm autoři rozebírají, prapůvodně vzešel z podnětu příslušníků praporu Čestné stráže Posádkového velitelství Praha (v areálu velitelství má být pomník také umístěn): chtěli důstojně vyjádřit poctu statečnému muži, jehož mají za vzor. Akademický sochař prof. Petr Siegl z Akademie výtvarných umění v Praze pověřil vypracováním návrhu – portrétní busty – své žáky. Z řady návrhů vzešlých ze studentské ročníkové práce vybrala porota deset, výběr se později zúžil na dva, ty byly studenty AVU dopracovány…

  Generál Tomáš Sedláček při besedě s mládeží během Bambiriády 2008 (foto Jiří Majer)Financování pomníku bude nicméně náročné. Komise hledá partnery a sponzory pro jeho zhotovení a instalaci, a i když některé získala (záštitu převzal náčelník Generálního štábu AČR Petr Pavel, projekt podporuje také ministr obrany Vlastimil Picek nebo Marie Kousalíková – starostka Městské části Praha 6, k jejímž čestným občanům Tomáš Sedláček náleží), základní formou zůstávají dobrovolné příspěvky jednotlivých dárců. „Prosíme všechny kamarády, přátele a příznivce, kteří generála Sedláčka znali, ale i ty, kteří chtějí tímto způsobem zachovat jeho odkaz dalším generacím, aby nám pomohli,“ napsali Lubomír Adamus a Vladimír Marek. Nevšední příležitost uctít památku odvážného a čestného člověka, jemuž naše vlast vděčí za mnohé, mají nyní i všichni čtenáři serveru Adam.

  Generál Tomáš Sedláček v rozmluvě s projektovou manažerkou Bambiriády Blankou Liškovou (foto Radka Páleníková, 2008)Dobrovolné příspěvky v libovolné výši jsou shromažďovány na transparentním účtu zřízeném u Fio Bank, číslo účtu: 2100476240, banka číslo: 2010, pod názvem Společenství přátel armádního generála Tomáše Sedláčka, posádka Praha o. s. Ze sbírky budou financovány přípravné práce, vlastní výroba, instalace památníku a jeho následná údržba. V etuji, v duši památníku, bude uložen vzkaz budoucím generacím – půjde o různé písemnosti, kromě jiného i o jmenný seznam všech, kteří na zhotovení pomníku přispěli, a částek, jimiž tak učinili. Organizátoři projektu výstavby pomníku armádnímu generálovi Tomáši Sedláčkovi za každý příspěvek předem děkují.

  Autor