1. ledna 2014 vstoupila v platnost novela Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

  Tato novela s číslem 422/2013 Sb. mění vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., (a její pozdější měny č. 148/2004 Sb. a 320/2010 Sb.), přičemž paragrafy 1 až 10 původní vyhlášky, týkající se umístění zotavovací akce, prostorových podmínek, ubytování, zásobování vodou, odstraňování odpadu, stravování a režimu dne na zotavovacích akcích zůstávají beze změn.
  Změny se týkají výhradně příloh. Můžete si stáhnout materiál, kde jsou tyto změny vyznačeny zeleně: 106/2001 Sb – VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti – Změna: 422/2013 Sb.

  Třinečtí tomíci splouvali Váh V příloze č. 2: „Náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě“ se mění zejména počty hodin jednotlivých teoretických i praktických částí školení, přičemž se ruší praktická část Základy záchrany tonoucích. Dále se mění některé pojmy z terminologie této přílohy.

  Archa č. 4/2012 se vrací k létu, prázdninám a táborům. (Foto TOM Klubka) Mění se také příloha č. 3: „Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“, který si samostatně můžete stáhnout na následujícím odkaze:
  posudek-o-zdravotni-zpusobilosti.docx

  Regionální Vévézetka Praha 2010 - připraveni k nácviku první pomoci V příloze č. 4, „Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě“, se mění některé pojmy. Zjednodušuje a zobecňuje se charakteristika jednotlivých léčiv – např. původní „tablety nebo čípky proti bolestem hlavy, zubů (analgetika) a tablety nebo čípky ke snížení zvýšené teploty (antipyretika)“ se nahrazují slovy „přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)“, nebo konkrétní „živočišné uhlí“ se nahrazuje neutrálnějšími slovy „přípravky k užití při průjmu“.
  Naopak u položky „obinadlo škrtící pryžové“ dochází k upřesnění rozměrů (60 x 1250 mm) – to proto, že škrtící obinadlo příliš úzké (méně než 4 cm) může při zaškrcení poškodit tkáň, tedy poraněnému spíše ublížit, než pomoci (pozor, např. v některých novějších autolékárničkách se dodávala škrtící obinadla úzká i jen 25 mm!).

  Změny vyhlášky (kromě posudku) korespondují s návrhy skupiny ČRDM pro zdravotní legislativu. Materiál je samozřejmě kompromisní a zohledňuje připomínky ČČK a dalších konzultačních míst Ministerstva zdravotnictví.

  Novelu jako takovou si můžete ve formátu PDF stáhnout ze stránek Ministerstva vnitra ČR.

  #hygiena #hygienanatabore

  Hygienická kontrola – Každý, kdo pořádá podzimní, zimní, jarní, letní i příměstské tábory musí mj. dodržovat stanovené předpisy, vyhlášky a zákony vztahující se k hygieně. Pořadatel se může dostat do situace, kdy ho navštíví hygienická kontrola. Důležité je znát i případná varování a nařízení příslušné krajské hygienické stanice. Ty najdete na internetových stránkách jednotlivých krajských hygienických stanic – Seznam krajských hygienických stanic.

  TÉMA HYGIENA na ADAM.cz.

  Informace o 106/2001 Sb – VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti – Změna: 422/2013 Sb.

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory #taborovahygiena #jarnitabory #zimnitabory #letnitabory #podzimnitabory

  #hygienickakontrola #hygiena #tabory

  Autor