Vznikem Adiktologické ambulance Spektrum reagujeme na špatnou dostupnost ambulantní pomoci pro lidi potýkající se s jakoukoliv závislostí. Ordinace bude zdravotnickým zařízením a zřizovatelem bude Kolpingovo dílo České republíky.

    Diskuze s názvem „Adiktologická ambulance Spektrum – možnosti, výzvy a omezení nového způsobu pomoci pro uživatele alkoholu, tabáku a gamblery ve Žďáře n/S“ se uskutečnila 16. září 2014 v rámci Festivalu sociálních služeb ve Žďáře nad Sázavou.

    Samotná adiktologie, jakožto obor je novinka posledních cca 10 let. Jedná se o komplexní přístup v oboru závislostí, který kombinuje poznatky z řady oborů (zdravotnictví, sociální práce, právo, biologie, psychologie…). Ambulance bude sloužit lidem, kteří se potýkají s problémovým užíváním alkoholu, hraním automatů, užíváním tabáku či jiných drog. Bude se také zabývat poruchami příjmů potravy, závislostí na sexu či počítačových hrách. Služby ambulance však mohou využít i blízcí osob potýkajících se se závislostí: rodiče, partneři či známí. Služby budou poskytovány po předchozí domluvě, bezplatně a se zárukou diskrétnosti.

    Adiktoložka Mgr. Veronika Svobodová bude ordinovat v nových prostorách Spektra na adrese Žižkova 16, Žďár nad Sázavou.

    foto Ladislav Bárta