O tom, jak neblaze může ovlivnit změna ve vydávání skupinových jízdenek výpravy dětských oddílů, jsme psali na ADAM.cz již 30. listopadu 2014

  (www.adam.cz/clanek-2014110061-ceska-rada-deti-a-mladeze-se-pta-reditele-ceskych-drah-na-skupinove-slevy.html)

  Přestože ohlášené „drobné úpravy v cenách jízdenek ČD a přepravních podmínkách“ platí od 14. prosince 2014 (viz článek na webu Českých drah, http://www.cd.cz/infoservis/aktuality/-22134), bod č. 5 tohoto článku, pojednávající o skupinových slevách má tučně vytištěný dovětek, který praví: „Změna v přepravě skupin bude zavedena až ode dne vyhlášení. Do té doby platí původní podmínky, kdy je možné získat skupinovou slevu i v den odjezdu bez dalších formalit.“

  Celý text bodu 5 o skupinových slevách říká:
  „Slevu pro skupinu bude možné nově získat v den odjezdu pouze maximálně pro 5 spolucestujících. Skupiny 6 a více spolucestujících se pro získání skupinové slevy budou muset předhlásit nejpozději 3 dny předem prostřednictvím objednávkového formuláře. Jako bonus za předhlášení jízdy taková skupina obdrží místenky nebo vyhrazení míst ve vlaku zdarma. Předhlašování větších skupin umožní lépe zajistit případné posílení kapacity vlaků.“

  Na infolince ČD (tel. +420 840 112 113) nám bylo potvrzeno, že skutečně tyto změny zatím nebyly vyhlášeny a jejich vyhlášení bude oznámeno. Přesnější datum zatím není známo.

  Odpověď na dopis České rady dětí a mládeže řediteli Českých drah (viz shora zmíněný článek) ještě ČRDM nemá, zatím došlo pouze avízo od ČD s textem:
  České dráhy, a. s. obdržely dne 12. 12. 2014 v 14:30 Vaše podání, které bylo zaevidováno pod identifikačním číslem ST14-12-629. O výsledku vyřízení Vašeho podání budete informován(a). Odpověď na Vaše podání bude zpracována ve lhůtě do 30 dnů, v odůvodněných případech do 90 dnů.
  S pozdravem České dráhy, a. s.

  Jakmile odpověď obdržíme, zveřejníme ji na ADAM.cz a členská sdružení ji obdrží v pravidelné rozesílce novinek.

  Autor