Junák – český skaut, z. s. je nejznámější z organizací nabízejících dětem a mládeži v České republice aktivity pro volný čas.

  Na tiskové konferenci (zleva): starosta Junáka - českého skauta Josef Výprachtický, herečka a moderátorka Ester Janečková a tisková mluvčí Junáka - českého skauta Jitka Taussiková (foto Michala K. Rocmanová)

  Lidé si skauty jednoznačně nejčastěji spojují s ochranou přírody, dále pak se schopností spolupracovat, hrát fér a říkat pravdu. Svědčí o tom výsledky březnového reprezentativního výzkumu provedeného agenturou Ipsos.

  Junák - svaz skautů a skautek ČRJe to výborná zpráva, okomentoval zjištěné asociace ředitel výzkumu a komunikace společnosti Ipsos Tomáš Macků na skautské tiskové konferenci. Konala se 12. května 2015 ve Skautském institutu na pražském Staroměstském náměstí a týkala se především toho, jak je zmíněná organizace a její činnost vnímána veřejností.

  Zleva: starosta Junáka - českého skauta Josef Výprachtický, herečka a moderátorka Ester Janečková, tisková mluvčí Junáka - českého skauta Jitka Taussiková a Tomáš Macků z agentury Ipsos (foto Michala K. Rocmanová)Cílovou skupinou průzkumu byla populace ČR. Jeho metodika spočívala ve více než tisícovce rozhovorů, včetně těch s rodiči a prarodiči, ale i s dětmi. Výzkumníci se zajímali o známost volnočasových organizací a trávení volného času, o to, co si lidé se skautingem spojují, a dále o názory Čechů na skauting i o jejich osobní vztah k němu.

  Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Ukázalo se, že ve společnosti panuje obecná shoda v tom, že by děti měly svůj čas trávit volnočasovými aktivitami, nejlépe pohybovými. Proto také oslovení účastníci průzkumu na otázku týkající se volnočasových organizací spontánně uváděli nejčastěji – typově – sportovní kluby a oddíly. Na druhém místě se objevily DDM (známé „domečky“, tedy Domy dětí a mládeže) a na třetím „Skaut“. Jenže – a to je jedno z drobných úskalí, s nimiž se skauti ve vztahu k veřejnosti dlouhodobě potýkají – osmou příčku žebříčku obsadil pro změnu Junák (ačkoliv jde o tutéž organizaci); po sečtení výsledků obou skautských reprezentantů jsou tedy skauti druzí. A v případě tzv. podpořené znalosti, kdy byli lidé dotazováni, zda znají konkrétní organizace, jsou pak skauti nejznámější. Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Druhý je Pionýr a třetí Sdružení hasičů (Čech, Moravy a Slezska), představující vítanou možnost mimoškolních aktivit zejména v malých vískách po celé ČR. Pro zajímavost: následují je Mladí ochránci přírody, Hnutí Brontosaurus, YMCA, Česká tábornická unie, Salesiánské hnutí mládeže, Asociace TOM, Liga lesní moudrosti, Asociace malých debrujárů ČR a Asociace debatních klubů. (Za zmínku možná stojí, že všechny tyto organizace jsou zastřešovány Českou radou dětí a mládeže.)

  Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Se skautingem si lidé nejčastěji spojují aktivity v přírodě, táboření a stanování, učení se novým věcem a vybaví si také kolektiv, resp. kamarádství. Náplň skautských oddílů vidí v ochraně přírody, v učení se různým dovednostem, ve hrách v přírodě a v učení dětí, jak v ní přežít a jak se stát samostatnými. Skauting lidé vnímají jako příležitost zažít spoustu zážitků a dobrodružství, naučit se spolupracovat a také pomáhat druhým. S pozitivním vnímáním skautingu pak koresponduje i téměř jednohlasé zamítnutí předestřeného tvrzení, že by se člověk ve skautu nic užitečného nenaučil.

  Tomáš Macků z agentury Ipsos při prezentaci výsledků průzkumu veřejného mínění (foto Michala K. Rocmanová)Některé zajímavé výsledky výzkumu, vyjádřené řečí čísel, vypadají následovně: Junák – český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže u nás; zná ho 75 % dotázaných rodičů a prarodičů a 55 % oslovených mladých lidí ve věku od 15 do 18 let. Pro 59 % rodičů a prarodičů je určující pro zvolení volnočasové aktivity přání dítěte. 89 % lidí si myslí, že člověk ve skautu prožije spoustu zážitků a dobrodružství; 2 % nesouhlasí. 89 % dotázaných souhlasí s tím, že ve skautu se lze naučit spolupracovat s druhými; 2 % nesouhlasí. 87 % podpořilo tvrzení, že skauting naučí člověka pomáhat druhým; nesouhlasí 1 %. Celkem 81 % považuje zkušenosti a znalost získané ve skautu za užitečné pro život; 3 % nesouhlasí. Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)Skauting podporuje podle 84 % rozvoj tvořivosti; 3 % nesouhlasí. Hodnoty skautingu jsou především ochrana přírody (79 %), spolupráce (42 %), smysl pro fair play (36 %), pravdomluvnost (25 %), ohleduplnost (20 %) a společenská prospěšnost (18 %). Ve skautu se člověk naučí řešit problémy (78 %; nesouhlasí 3 %). 81 % rodičů by své děti podpořilo v zájmu o vstup do skautského oddílu. Skauting je moderní, inovativní (31 %, nesouhlasí 20 %).

  Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)„Pro nás je ten výzkum velmi cenný v tom ohledu, že nám přináší nejen pohled zvenku, ale i možnost vnitřní reflexe, toho zamyslet se nad věcmi, které děláme – a jak je děláme. A tam, kde nám společnost může dát nějaký impuls, nějaký podnět, tak se zamyslet i nad případnou změnou,“ reagoval na přednesená statistická data a jejich vyhodnocení starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický. Na mysli přitom mohl mít třeba zjištění, že skauting podle pětiny respondentů postrádá inovativnost. „Skautské hnutí je zde více než sto let a veřejnost tak může mít dojem, že věci děláme postaru. To ale neodpovídá skutečnosti. Skauti v uplynulých letech inovovali celý svůj program – tak, aby byl blízký současným dětem – a k jeho naplnění využíváme také moderní technologie,“ podotýká k tomu tisková mluvčí Junáka – českého skauta Jitka Taussiková.
  Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)„My zůstáváme určitě konzervativní a neinovativní ve svých hodnotách,“ podtrhl Josef Výprachtický, „to je věc, kterou chceme držet – a myslíme si, že na tom skauting stojí.“ Připustil nicméně, že skauti mají rezervy v sebeprezentaci. „Většina našich vedoucích jsou mladí lidé, vysokoškoláci, lidé, kteří jsou blízcí dětem, které vedou,“ konstatoval – a také on upozornil na skautský program, který se během posledních pěti, šesti let kompletně předělával. „Takže myslím, že je to spíš v tom, že nedokážeme o sobě mluvit tak, aby změny veřejnost vnímala,“ dodal. „Je to velká výzva pro nás, jak veřejnosti předložit, že v těch oddílech se vlastně žije už trochu jinak, než jaká je představa,“ shrnul starosta Junáka – českého skauta.
  Ředitel Macků v této souvislosti poukázal mj. i na poznatek z jiného výzkumu provedeného agenturou Ipsos. Vyplývá z něj totiž, že česká společnost oceňuje tradici, tradiční značky. „Lidé si uvědomují, že je to tady opravdu někdy trošku chaos – v byznysu, v komunikaci atakdále. Lidé na tradici začínají slyšet víc – takže i to je dobrá zpráva pro vás,“ poznamenal Tomáš Macků směrem ke skautům.

  Na tiskové konferenci (zleva): starosta Junáka - českého skauta Josef Výprachtický, herečka a moderátorka Ester Janečková a tisková mluvčí Junáka - českého skauta Jitka Taussiková (foto Michala K. Rocmanová)Tiskové konference ve Skautském institutu se zúčastnila také herečka a moderátorka Ester Janečková, která se s novináři podělila o svoji zkušenost, vzpomínky a dojmy. „Ve skautu jsem jako dítě zažila, že se nám dala důvěra, že věci dokážeme, ne že se něco bude zakazovat. To v současné době platí ještě dvojnásob,“ řekla. Zdá se jí totiž, že dnes se z dětí dělají neschopné bytosti, které „raději ať sedí u počítače, alespoň se jim nic nestane“. Skaut podle ní dostane do ruky sekyrku, pilu a naučí se s ní zacházet. Je schopný ohlídat v noci tábor… „Ze společnosti se vytrácí, důraz na to, aby děti věřily samy sobě – a věřily také svým kamarádům, že jim v těžké situaci pomůžou,“ míní Ester Janečková.

  Ze skautských aktivit (foto archiv Junáka - českého skauta)„Já musím říct, že jsme rádi, že v tom dnešním světě, který se stále více posouvá do virtuální reality, skauting může přinášet vlastně ta reálná dobrodružství, která pak děti mohou v oddílech skutečně zažít,“ zobecnil Josef Výprachtický.