V Evropském domě v centru Prahy se 18. června 2015 konala závěrečná konference k projektu České rady dětí a mládeže (ČRDM) „SAFE“.

  Účastníci závěrečné konference k výsledkům projektu SAFE (foto Jiří Majer)Jeho cílem bylo najít způsob, jak ohodnotit práci lidí, kteří ve svém volném čase a zdarma pracují v dětských, mládežnických či ekologických organizacích. Šlo o to zmapovat ji a sečíst – neboli vyjádřit penězi, „kolik by jinak taková práce normálně stála“, pokud by ji neodvedli dobrovolníci, nýbrž běžní pracovníci v daných profesích. A výsledek pak nabídnout jako východisko k dalším praktickým úvahám. Třeba o případném zohlednění této práce při spolufinancování některých budoucích mládežnických nebo „zelených“ projektů.

  Alžběta Frimmerová z CEV (foto Jiří Majer)Odborná mluvčí ČSSD pro vědu, výzkum a inovace Alena Gajdůšková (vlevo), Eva Bartoňová z Českého statistického úřadu a ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban (foto Jiří Majer)Tříhodinové konference se zúčastnilo několik desítek lidí včetně zástupců vedení dobrovolnických organizací na národní úrovni, představitelů státní správy a dalších odborníků. Do mikrofonu hovořili mj. předseda ČRDM Aleš Sedláček, Alžběta Frimmerová z CEV (Evropské dobrovolnické centrum), bývalá náměstkyně ministra školstvíÚčastníci závěrečné konference k výsledkům projektu SAFE (foto Jiří Majer) Eva Bartoňová (Český statistický úřad), odborná mluvčí ČSSD pro vědu, výzkum a inovace Alena Gajdůšková, Jiří Tošner (HESTIA), František Linhart z odboru účetnictví ministerstva financí, ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban, ekonomická expertka Pionýra Kateřina Brejchová, Hana Frýdlová z oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby MV ČR a další.

  crdmKonference byla vlastně vyvrcholením série seminářů, které ČRDM předtím uspořádala ve všech krajích ČR. Ale i ti, kteří některý z nich absolvovali, se v Evropském domě mohli dočkat překvapení. A to hned dvojího.

  S tím prvním přišli sami koordinátoři SAFE. Když totiž před konferencí zpracovávali podklady pro závěrečnou prezentaci jeho výstupů, narazili na nápadnou podobnost stěžejního čísla, k němuž dospěli, s hodnověrnými údaji odjinud. Těmi si správnost svých kalkulací de facto ověřili. Jaroslav Hynek (YMCA) prezentuje výsledky projektu SAFE (foto Jiří Majer)Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček (foto jiří Majer)Dá se tedy odůvodněně tvrdit, že čísla, získaná v rámci SAFE matematicko-statistickými postupy na základě podrobných údajů od dobrovolníků z terénuÚčastníci závěrečné konference k výsledkům projektu SAFE (foto Jiří Majer) (v daném případě ze čtyřiatřiceti mládežnických a ekologických organizací), zkrátka a dobře „sedí“. V opačném případě by se totiž spolu s koordinátory SAFE (průměrná mzda za hodinu dobrovolnické práce: po zaokrouhlení 144,- Kč) muselo nezávisle na nich mýlit i Ministerstvo práce a sociálních věcí (průměrná mzda ve vzdělávání: po zaokrouhlení 140,- Kč).

  Hana Frýdlová z oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby MV ČR (foto Jiří Majer)K druhému překvapení došlo na konci konference, během vystoupení zástupkyně ministerstva vnitra. Ta oznámila, že nazítří (tj. 19. 6.) půjde před komisi Legislativní rady Vlády ČR věcný záměr zákona o dobrovolnictví. Ten mj. také řešil otázku ohodnocení dobrovolnické práce. Jeho autoři ovšem dospěli k jinému číslu, o polovic nižšímu než řešitelé SAFE.
  Odborná mluvčí ČSSD pro vědu, výzkum a inovace Alena Gajdůšková (foto Jiří Majer)Na vnitru zvolili jiný, řekněme pragmatičtější přístup. Nezkoumali, kolik dobrovolníků vykonává ten či onen typ práce a nepropočítávali se s mediány jejich mzdového ohodnocení v daných kategoriích podle standardů Mezinárodní organizace práce – vybrali si jeden z oficiálně vyhlašovaných mzdových ukazatelů (50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok) a s ním dále operovali. Účastníci závěrečné konference k výsledkům projektu SAFE (foto Jiří Majer)Úřednice ministerstva vnitra Hana Frýdlová účastníkům konference ozřejmila, že výběr byl proveden tak, aby zvolený ukazatel byl vyšší, než je minimální mzda. A doplnila, že výsledná sazba měla být předvídatelná, jednoduše zjistitelná i aplikovatelná. A že v meziresortním připomínkovém řízení tento bod nikdo nerozporoval.

  František Linhart z odboru účetnictví ministerstva financí (foto Jiří Majer)Má to háček. Ministerstvo vnitra ho zaseklo 10. června 2014 ve své budově Nad Štolou. Tam tehdy svolalo veřejnou diskusi k tezím budoucího zákona o dobrovolnictví. Pozvánkou na diskusi byli obesláni vedle mnoha jiných adresátů i představitelé ČRDM, kteří se jí také zúčastnili (předseda České rady Aleš Sedláček se do diskuse tehdy zapojil, živě a polemicky). Jenže k podobě věcného záměru zákona, do něhož se roční práce ministerských úředníků nakonec promítla, se už obdobná veřejná diskuse nekonala.
  Účastníci závěrečné konference k výsledkům projektu SAFE (foto Jiří Majer)Zástupce Hestie Jiří Tošner (foto Jiří Majer)O rok později si tedy účastníci závěrečné konference k projektu ČRDM „SAFE“ zapisovali v Evropském domě do svých poznámek dvě různá čísla pojednávající o tom, kolik by stála hodina práce průměrného dobrovolníka. Lidé z České rady dětí a mládeže spolu s kolegy ze Zeleného kruhu míní, že 144 korun. Ministerstvo vnitra dává věcným záměrem zákona k dispozici číslo 71 korun.

  Čtenáři a čtenářky ADAMa si mohou zapřemítat, která z těch dvou cifer odráží skutečnost věrněji. Nebo o tom, jaká suma bude figurovat v následném, paragrafovaném znění chystané legislativní novinky.


  Prezentaci CEV (v angličtině) naleznete ZDE
  Statistiku měření SAFE naleznete ZDE
  Prezentaci projektu SAFE naleznete ZDE


  Autor