Ve středu 31. 5. 2017 dopoledne byl na Zemědělském výboru projednaný Vodní zákon. Stejně jako na Výboru pro životní prostředí (VŽP), tématem se stalo táboření u vody.

  Ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravilo inovovaný návrh řešení, který předložil zpravodaj zákona poslanec Karel Tureček. Jedná se o úpravu §67 odst.2 písm.d, „…..to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.“

  Poslanec Ladislav Velebný upozornil na to, že návrh MŽP zcela ignoruje příslušenství stanů, například táborové kuchyně. MŽP odpovědělo, že je to záměrné, že kuchyně, které mají povahu nějaké kůlny, v aktivní zóně nechtějí. Na totéž upozornil dle sdělení zpravodaje i poslanec Václav Zemek při předchozím projednávání ve VŽP.

  Poslanec Velebný nakonec podal pozměňovací návrh ve znění, které podporovala ČRDM, tedy: „… to neplatí v případě dočasných stanových táborů, sestávajících pouze ze stanů a příslušenství, které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.“

  Ministerstvo životního prostředí, zastoupené náměstkyní Berenikou Peštovou, a Ministerstvo zemědělství (MZe), zastoupené náměstkem Alešem Kendíkem (oba účastníci schůzky u Miluše Horské), podpořily pozměňovací návrh, předložený zpravodajem, a odmítly pozměňovací návrh, předložený poslancem Velebným.

  Výbor dále o pozměňovacích návrzích hlasoval. Pozměňovací návrh poslance Velebného nebyl o jeden hlas přijat, pozměňovací návrh zpravodaje poslance Turečka přijat byl. Má tedy podporu jak resortů, tak zpravodaje a ještě jednoho z výborů.

  Jako čistší a jednoznačnější řešení se nám jeví pozměňovací návrh poslance Velebného, resp. ten, který jsme poslancům zemědělského výboru zaslali a vyslovili mu podporu. Chápeme obavu některých poslanců o to, aby v záplavových územích nevznikaly stavby, které by komplikovaly odtok. To, ale není možné už nyní. Tábory jsou budovány na zemědělských pozemcích, kde se stavět stejně nesmí. Příslušenstvím, které měla ČRDM ve své textaci na mysli, jsme se chtěli vyhnout definičním sporům o to, co je a co není stan. Pokud nakonec projde verze bez příslušenství, musíme doufat, že to dokážeme vodoprávnímu úřadu vysvětlit. Pokud bude na táboře kuchyně budovaná, byť jednorázově, například z klád a krajinek, nebude moci být v aktivní zóně. Pokud bude kuchyně stan, bude to možné.

  Jak uvedl zpravodaj, v roce 2018 bude Ministerstvo zemědělství připravovat větší novelizaci vodního zákona. Pokud by se ukázalo, že je finální textace problematická, můžeme se ji pokusit změnit. Jestli bude ale vůle v roce 2018 na MZe, to asi dnes nikdo nemůže předpovídat.
  Jisté je, že téma je to pro poslance zajímavé. Hodně z nich zážitek z tábora má. Je to téma, které protíná politické strany napříč.

  Stav projednávání zákona můžete sledovat ZDE

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM

  Autor