Odstartoval další ročník cen za udržitelnost, které inspirují celý svět.

  Česko i letos pokračuje v udílení unikátního ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN. Hlásit projekty, které mění svět k lepšímu, je možné do 31. března 2018.

  Česko opět hledá konkrétní aktivity a strategie, které podnikají organizace a přispívají tak k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Ceny SDGs motivují hráče nejen z řad byznysu, ale také neziskových organizací, veřejné správy i široké veřejnosti k začlenění udržitelnosti do každodenního života.

  „Po slavnostním udílení prvního ročníku Cen SDGs sklízíme pozitivní ohlasy jak v Česku, tak v zahraničí. Ukázalo se, že Ceny SDGs jsou skvělou inovací, která přitáhla pozornost české veřejnosti k udržitelnému rozvoji, ale zároveň inspirovala celý svět. Se zájmem uspořádat podobné ocenění se na nás obracejí další evropské země, mimo jiné i Finsko, které bylo doposud v udržitelnosti inspirací spíše pro nás,“ uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

  Nominovat projekt, produkt nebo službu pomáhající naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje je možné do 31. března 2018 na webových stránkách www.globalnicile.cz

  Ceny SDGs 2018 budou předány na slavnostním galavečeru dne 12. června 2018 celkem v šesti kategoriích: Byznys, Veřejná sféra, Cena pro mladé leadery do 30 let, Reporting podle SDGs, Cena odborné poroty a Cena České rozvojové agentury. Do projektu se zapojí také široká veřejnost, která bude mít možnost od 7. května 2018 zvolit nejlepší projekty v kategoriích Byznys a Veřejná sféra.

  Novinkou letošního ročníku je kategorie pro mladé, která cílí na inovativní projekty mladých leaderů do 30 let.

  Nominujte projekt, produkt nebo službu pomáhající naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje Herrish Patel, generální ředitel Unilever pro Českou a Slovenskou republiku k tomuto dodává: „Naplnění Cílů udržitelného rozvoje, které mají překonat výzvy dnešního světa, vyžaduje spolupráci a přispění nás všech. Zásadní roli v tom sehrává budoucí generace lídrů a jejich odhodlání a nápady měnit svět k lepšímu. Kategorie zaměřená na inovativní a udržitelné projekty mladých podnikatelů si proto bezpochyby zaslouží naši plnou podporu a ocenění.“

  Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi sektory (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN na světě, které v Česku uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Radou kvality České republiky. Mezi byznys partnery patří Unilever a Veolia.

  www.globalnicile.cz

  www.tydenudrzitelnosti.cz

  Cíle udržitelného rozvoje

  Autor