Od 22. do 28. října proběhne po celé České republice celostátní akce Týden pro inkluzi 2018. Ta představuje myšlenku společného vzdělávání všech dětí.

  Zapojuje ty, kdo se začleňováním žáků a studentů s postižením či znevýhodněním přicházejí do styku každý den – především děti samotné a jejich rodiče, učitele, budoucí učitele a další pracovníky ve školství či vedoucí různých kroužků a oddílů. Do akce je stále možné se hlásit.

  Kampaň Týden pro inkluzi proběhne letos již pošesté, pořádá ji nezisková organizace Rytmus – od klienta k občanovi o. p. s. Hlavními partnery akce je šest pedagogických fakult, které připravují po celý týden speciální semináře a přednášky pro své studenty.

  Program se svými žáky chystají také mateřské, základní i střední školy po celé republice. Aktivně se zapojují i neziskové organizace, spolky a veřejné instituce. „Z letošního různorodého programu můžeme vybrat třeba divadelní představení, víkendový program na zámku nebo snídani s poslanci. Chystáme také kurzy s britskými odborníky zaměřené na každodenní praxi ve třídě,“ popisuje ředitelka Rytmusu Pavla Baxová.

  Mapa všech akcí je k dispozici na webu: www.tydenproinkluzi.cz/akce/

  Každý, kdo chce Týden pro inkluzi podpořit, se může ještě zapojit. Stačí vymyslet vlastní program, nemusí být nijak náročný, důležité je, že souzní s myšlenkami kampaně. Inspiraci na aktivity a další potřebné informace najdete na www.tydenproinkluzi.cz

  „Inkluzivní, neboli společné vzdělávání, je založeno na myšlence, že všichni žáci mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky ve školách v místě svého bydliště. Učitelé, rodiče i další zainteresovaní, spolupracují, aby zohlednili potřeby začleněného žáka. K tomu samozřejmě musí mít k dispozici dostatečné zdroje a podporu. Důležité přitom je, aby šlo o skutečně kvalitní vzdělávání, které bude prospěšné pro obě strany – tedy jak začleněného žáka, tak většinový kolektiv,“ vysvětluje závěrem ředitelka Rytmusu Pavla Baxová..

  Týden pro inkluzi 2018: 22. – 28. října

  Autor