Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) byla založena v červenci 1998 osmi sdruženími dětí a mládeže.

  V současnosti sdružuje kolem stovky členských organizací (mezi nimi většinu celostátních spolků dětí a mládeže), představujících kolem 200 000 individuálních členů. Členy ČRDM jsou spolky velmi malé i ty největší, včetně devíti krajských rad mládeže.

  Česká rada dětí a mládeže (historické logo 1998 - 2018) Česká rada dětí a mládeže je dnes jediná a vskutku reprezentativní platforma, jež sdružuje a podporuje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních organizací dětí a mládeže.
  Slovo „rada“, které je ústředním slovem jejího názvu, vystihuje obě funkce organizace, jejichž vyvážení je pro dlouhodobou stabilitu ČRDM stěžejní. Znamená jednak možnost diskutovat demokraticky uvnitř mládežnického hnutí jeho problémy a potřeby a tyto pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči orgánům státní správy (samosprávy) a politické reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je nabízen a ve velkém měřítku také využíván ze strany rodičovské i odborné veřejnosti a partnerů napříč státním i neziskovým sektorem.

  Poslání ČRDM
  Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí.

  Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

  #20letCRDM