Pod názvem Youthwiki se skrývá evropská „online“ encyklopedie národních politik mládeže.

  Dobré veřejné politiky je možné uskutečňovat jen na základě dobrých znalostí a informací, proto Evropská komise podle rozhodnutí členských států EU spustila koncem roku 2017 projekt Youthwiki. Jedná se o online encyklopedii národních politik mládeže.

  Youth Wiki – internetová encyklopedie o mládeži Youthwiki se věnuje rozboru veřejných politik mládeže v Evropě z pohledu Evropské strategie mládeže. Současná obsahová podoba vychází z osmi klíčových témat Obnoveného rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010 – 2018 a zabývá se také analýzou oblasti mládeže jako takové a její struktury.

  Témata Youthwiki:
  Youth Wiki - internetová encyklopedie o mládeži 1. Administrativní a politická struktura oblasti mládeže a dotčených veřejných politik
  2. Dobrovolnické aktivity pro mládež
  3. Zaměstnanost a podnikavost mládeže
  4. Sociální začleňování mládeže
  5. Participace mládeže, neboli účast mladých lidí na správě věcí veřejných
  Strukturovaný dialog s mládeží 6. Vzdělávání a odborná příprava
  7. Zdraví a životní pohoda mládeže
  8. Kreativita a kultura
  9. Mládež a svět

  S přijetím nové evropské strategie pro mládež v listopadu 2018 na léta 2019 – 2027 se bude Youthwiki do budoucnosti věnovat i zpracování nových témat, na kterých se společně se zástupci členských států a evropských institucích shodli i zástupci mladých lidí v rámci tzv. strukturovaného dialogu s mládeží (tzv. Cíle mládeže nebo také Youth Goals).

  Pro koho je Youthwiki určena?
  Primární cílovou skupinou jsou odborníci z oblasti mládeže a především tvůrci veřejných politik. Youthwiki ale může být inspirativní a přínosná i pro organizace mládeže a mladé lidi, stejně jako pro novináře či učitele a pracovníky s mládeží. Zajímavá může být také pro výzkumníky mládeže, veřejnou správu a další sociální vědce, kteří se potřebují zorientovat či najít specifické aktuální informace o veřejných politikách v oblasti mládeže v ČR i Evropě. Přidanou hodnotu má Youthwiki i pro studenty různých oborů.

  Kdo Youthwiki tvoří?
  Projekt Youthwiki vytváří síť národních korespondentů a odborníků na oblast mládeže z členských i spolupracujících států EU. Národními korespondenty jsou odborníci z ministerstev zodpovědných za oblast mládeže, národních agentur pro mládež či národních rad mládeže.
  V českém případě je korespondentem Analytické centrum České rady dětí a mládeže. Kontaktovat jej můžete na youthwiki@crdm.cz.
  Kromě národních korespondentů a odborníků vytvářejí obsah a strukturu také odborní analytici z Evropské komise a celá síť spolupracuje s řadou akademických pracovišť z celé Evropy, které se výzkumu mládeže a politik mládeže věnují.

  K čemu je Youthwiki dobrá?

  Hlavním přínosem je komplexní zpracování všech témat evropské strategie mládeže na jednom místě a jejich každoroční aktualizace. Příspěvky jednotlivých států jsou vypracovávány podle jednotné metodiky, Youthwiki tak nabízí unikátní nástroj pro srovnávací a komparativní studie či inspiraci ze zahraničí.
  Evropská unie využívá Youthwiki také pro své odborné analýzy a přípravy studií a vyhodnocování Evropské strategie mládeže, společně s daty z Eurostatu a dalších výzkumů, výstupy strukturovaného dialogu s mládeží a pravidelnými reporty členských států a jejich vlád k naplňování evropské strategie mládeže.

  Autor