Archiv autora: Jan Husák

Článek vznikl v rámci projektu Youth Wiki – evropské online encyklopedie národních politik mládeže Zapojování – participace mladých lidí do veřejného dění, které se jich týká, je jednou z hlavních priorit evropské politiky mládeže, a to již od svého počátku až po dnešní Evropskou strategii politiky mládeže na léta 2019–2027. Cílem EU je podpořit co nejvíce kvalitních příležitostí, aby se mladí mohli zapojovat, vyjadřovat a jejich názorům byla věnována potřebná pozornost od místní, přes krajskou, celostátní až po evropskou i celosvětovou úroveň. Na participaci mladých lidí se můžeme dívat z více úhlů pohledu. Zajímat nás mohou např. počty mladých lidí zapojujících se do veřejného dění, kvalita…

Více