Zajímá vás, jak je v jednotlivých státech v Evropě podporované dobrovolnictví mládeže nebo její účast na veřejném životě?

  Nebo kolik a jak se investuje do práce s mládeží? Nebo co vlastně státy pro mladé lidi dělají a jak? Navštivte novou „Youthwiki“ a udělejte si obrázek sami!

  Úterý 12. 12. 2017 je dnem, kdy po několikaleté práci Evropská komise veřejně spouští nový projekt „Youthwiki“.

  On-line streamované zahájení s diskuzí a prezentací příkladů dobré praxe z oblasti politiky mládeže můžete sledovat 12. 12. 2017 od 14:30 do 16:30 ZDE.

  Youthwiki pokrývá osm hlavních oblastí evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010–2018 (foto Jan Husák)Představování nového projektu Evropské komise (foto Jan Husák) Youthwiki je on-line encyklopedií národních politik mládeže. Platforma je masivní databází národních struktur, politik a aktivit na podporu mladých lidí ze strany státu a veřejných aktérů (nevládním organizacím dětí a mládeže se tak věnuje jen v dílčích otázkách). Pokrývá osm hlavních oblastí evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010–2018: vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost a podnikavost, zdraví a blahobyt, účast na společenském a politickém dění, dobrovolnické aktivity, sociální začleňování, mládež a svět, kreativita a kultura tak, jak jsou koordinovány v rámci Evropské strategie mládeže na toto období.

  Představování nového projektu Evropské komise (foto Jan Husák)Představování nového projektu Evropské komise (foto Jan Husák)V České republice zodpovídá za obsah Analytická sekce České rady dětí a mládeže, a to dle instrukcí a pokynů Evropské komise. Příspěvek ČRDM do Youthwiki v tuto chvíli čítá takřka tři čtvrtě milionu písmenek, takřka 115 000 slov a čerpal z více než 50 stránek seřazených veřejných oficiálních zdrojů – politických strategií, dokumentů, dotačních programů, výročních zpráv, odborné literatury, statistik, webů veřejných institucí Hlavním autorem je Mgr. Jan Husák a na dílčích částech se podílelo dalších pět spolupracovníků ČRDM. Podobně se postupovalo i v ostatních evropských státech.

  Představování nového projektu Evropské komise (foto Jan Husák)Youthwiki je živou encyklopedií, která bude pravidelně aktualizována a dále rozšiřována dle potřeb EU a členských států.

  „Youthwiki nám poskytuje veřejný odraz toho, co jednotlivé členské státy EU pro mladé lidi dělají a jak naplňují to, na čem se v oblasti podpory mládeže domluvily od roku 2010. V celkové perspektivě se jedná o jedinečný a asi i nejobsáhlejší zdroj informací o politice mládeže, a to dokonce v evropsky porovnatelném formátu. Zajímavá ale nemusí být Youthwiki jen pro bruselské úředníky a odborníky, ale i u nás doma – dává nám obraz toho, jak aktivity ČR v oblasti mládeže vidí Evropa, kde se nám daří, kde máme slabiny a co by se mohlo zlepšit. Navíc ukazuje mnoho českých specifik, která tak mohou být lépe pochopena napříč Evropou i dále komplexně uchopena a rozvíjena v ČR,“ komentuje projekt v krátkosti hlavní autor české části Jan Husák.

  Cílem Youthwiki je podpořit informované a na faktech postavené rozhodování při tvorbě veřejných politik v Evropě, přejme si tedy, ať Youthwiki svému cíli dostojí a tvůrci politik ji opravdu využívají, tak jak již Evropská komise začala v průběhu roku 2017.

  Autoři