Pod heslem „Co nás nezabije, to nás posílí“ jsme se 1. února potkali na půdoryse našeho neformálního seskupení, se kterým jsme v minulosti bojovali za zachování možnosti pracovat s předškolními dětmi bez zbytečných regulací, které tenkráte MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí) a MZd (Ministerstvo zdravotnictví) v zákoně o dětských skupinách navrhovalo.

  Zákon o ochraně veřejného zdraví bude novelizován. Podrobujeme ho důkladné analýze a shodujeme se na možných ohroženích.

  Co za Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) víme, tak budeme prosazovat odstranění diskriminace dětí, které nejsou plně očkované, v jejich přijímání na zotavovací akce. Děti, které spolu sedí celý rok v lavici, nemohou jet spolu na školu v přírodě. Dítě, které chodí do oddílu, nemůže jet na tábor.

  Žádné hygienicko-epidemiologické opatření to není. Je to pouze a jen donucovací prostředek na rodiče, aby nechali dítě očkovat. Na právo dítěte a situaci vedoucího nebo učitele, který dítě odmítá na akci vzít pod tlakem sankce, nikdo nemyslí!
  Dále se budeme předkladatelů ptát, co to znamená, že potravinářský podnik může být i neziskový? Do teď jsme v naší legislativě měli podnikání jasně definované. Je to snaha poukázat na to, že neziskové organizace, které vydávají jídlo (třeba na táborech), jsou potravinářským podnikem? Doufáme, že ne. Ale co třeba lesní kluby? Díky necitlivé implementaci evropského práva máme zaděláno na pěkný guláš, který se nechá bez problémů použít proti neziskovým organizacím podle potřeby.

  O zcela zbytečném pojmu v zákonu, jakým jsou školy v přírodě, jsme již v minulosti jednali s MŠMT i MZd. Nikdo přesně neví, co to škola v přírodě je. V zákoně to není definováno. Hlavně, že víme, že se na ní musíme řídit podmínkami pro zotavovací akci. Navrhujeme tedy nechat jen stávající podmínky pro zotavovací akce. Nic se nezmění a jeden nadbytečný pojem ze zákona vypadne. Odstraníme tak šikanózní výklad kontroly na místě, to když jede třída na školní výlet nebo nějaký ekopobyt na 3 dny a kontrola jim vysvětlí, že jelikož jsou škola a jsou v přírodě, tak jsou škola v přírodě (zjednodušeně).

  Po otevření zákona jsme nevolali. Teď se k tomu ale musíme nějak postavit. Myslím, že to bude velké téma následujících měsíců.

  Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže

  Autor