Bezmála dvě tisícovky dětí vyrazí letos v létě prožít to pravé tábornické dobrodružství s brněnskými skauty. Táborů se koná stejný počet jako loni, tedy sedmapadesát.

  Řadu skautských oddílů ale trápí kůrovec, který decimuje lesy po celé republice a nevyhýbá se ani okolí skautských tábořišť.

  Kůrovec trápí i skautské tábory - tábořiště Valdíkov z dronu, stav 2017Kůrovec trápí i skautské tábory - tábořiště Valdíkov, stav 2019 Na tábořiště ve Valdíkově jezdí skauti z brněnského střediska Ignis už 15 let. Na místě se během léta vystřídají dva až tři turnusy. Letní romantika v přírodě ale bere v poslední době za své, a to kvůli kůrovci. „Kůrovec sežral všechny smrky, tedy téměř všechny stromy v okruhu 10 kilometrů od tábora. Tábor se ocitl uprostřed krušnohorské krajiny, jelikož les není vytěžen. Na dalším tábořišti ve Studenci je situace malinko lepší. Ne všechny smrky jsou sežrané, ale za rok to bude horší,“ říká vedoucí střediska Ignis Martin Kyselák. Jelikož majitel lesa, kterým jsou Lesy České republiky, nestíhá kalamitní stav řešit, musí si skauti pomoci sami. „Musíme stromy nastojato odkupovat a těžit sami, abychom zajistili základní bezpečí dětí na táboře,“ vysvětluje Kyselák.

  Kůrovec trápí i skautské tábory - tábořiště Valdíkov, skladiště vytěženého dřeva, stav jaro 2019Kůrovec trápí i skautské tábory - tábořiště Valdíkov, stav jaro 2019 Neblahou zkušenost s kůrovcem mají i skauti ze střediska A je to! Na tábořiště u Šebkovic na Třebíčsku jezdí jejich oddíly čtyři roky, teď se budou muset pohlédnout jinde. „Loni už byly stromy na jednom místě trochu suché, teď jsou suché úplně. Polovinu jich lesáci vykáceli, druhou půlku budou kácet letos v létě. Domluvili jsme se, že po dobu táborů se kácet nebude,“ říká zástupkyně vůdce střediska Ludmila Nepomucká. „Nejspíš si budeme muset najít jiné tábořiště. Nebude tam žádný stín a bude to vypadat jako měsíční krajina,“ dodává.

  Na skautském táboře (foto Jan Král) Skautů ze střediska Hiawatha tábořících na Vysočině nedaleko Humpolce se problém zatím dotýká jen nepřímo. V bezprostřední blízkosti tábořiště se ještě kůrovec nenachází, ale v okolí už ano. Letní táboření jim tak budou “zpříjemňovat” těžební stroje odvážející pokácené stromy k silnici.

  Kůrovec trápí i skautské tábory (foto Jan Písařík) roblém se týká celé řady brněnských skautských oddílů a středisek. „Odhadujeme, že se kůrovec dotýká zhruba třetiny našich táborů,“ říká předseda okresní rady Brno-město Martin Hovorka. Má ale i dobré zprávy. „Letos s brněnskými skauty vyjede na letní tábory o 127 dětí víc než loni. Na táborech děti stráví v součtu 31 940 dnů, dalších 8 338 dnů svého volného času věnují letním táborům skautští vedoucí jako dobrovolníci. Máme velkou radost, že je o skautská dobrodružství stále velký zájem. Z naší zkušenosti vyplývá, že děti mají chuť prožívat věci naživo, nikoliv jen za displeji telefonů a počítačů,“ dodává Hovorka.

  Skautů je v Brně přes tři a půl tisíce, v 83 oddílech.


  S kůrovcem skauti pomohou v Krkonoších
  V souvislosti s kůrovcovou kalamitou vyhlásil Junák – český skaut jednu z největších akcí zaměřenou na ochranu přírody za poslední léta. Vedení organizace vyzvalo na konci května své členy a členky starší patnácti let, aby zvážili možnost zapojit se do pomoci Krkonošskému národnímu parku, který se vinou přemnožení lýkožrouta smrkového nachází ve vážné situaci. První skupiny skautských dobrovolníků vyrazily již během června.

  Více o akci SOS Krkonoše se dočtete zde


  Iveta Zieglová, okresní rada Junáka Brno-město


  Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz


   

  Autoři