Spolupráce školských zařízení, územní plánování ve vzdělávání, sdílení zkušeností, rozvoj na základě společných projektů a další aktivity – to je náplní nového projektu na Pelhřimovsku…

  Místní akční skupina (MAS) Šipka společně s Hodinou H pracuje na projektu Místního akčního plánování vzdělávání (MAPII) na území ORP Pelhřimov.
  Jde především o spolupráci školských zařízení, územní plánování ve vzdělávání, sdílení zkušeností, rozvoj na základě společných projektů a další aktivity, které povedou k rozvoji vzdělávání v našem zájmovém území.

  Na Pelhřimovsku vzniká projekt Místního akčního plánování vzdělávání... V rámci projektu se mimo jiné realizují různé aktivity ve dvou hlavních tématech Čtenářská gramotnost a Výchova ke zdravému občanství, které jsou obsahově velmi bohaté. Máme za sebou první půlrok projektu a mnoho akcí se už realizovalo a mnohem více nás jich ještě čeká.

  V oblasti Čtenářské gramotnosti se pedagogové seznámili s projektem Listování s Lukášem Hejlíkem a poté naplánovali i představení pro děti a žáky v Pelhřimově a Hořepníku, kterým Listování zpestřilo ukončení školního roku. Redakce školního časopisu Infoželvík ze ZŠ Pelhřimov Krásovy domky společně s paní učitelkou Medovou předávají informace dalším školám o tom, jak na školní časopis. A sám žák Kryštof Kutílek inicioval vznik Čtenářské aliance, která plánuje setkání “knihomolů” a do budoucna i další akce.
  Probíhají školení na téma předčtenářské gramotnosti pro mateřské školy. Také došlo k posílení spolupráce s novými školami v souvislosti se zapojením zahraničních dobrovolníků z Hodiny H v rámci programu Erasmus+ do tandemové výuky a obohacení hodin cizích jazyků.

  Na Pelhřimovsku vzniká projekt Místního akčního plánování vzdělávání... Téma Výchova ke zdravému občanství je opravdu široké a bylo realizováno mnoho aktivit. Jen pro zmínku funguje z iniciativy samotných žáků a studentů pracovní skupina pro téma ekologie, realizovány byly workshopy na téma destigmatizace duševních onemocnění, projektové dny s tématikou dopravní výchovy, sexuální výchovy, rozvoj kompetencí v oblasti práce s financemi, etické výchovy. V zájmovém území pro vzdělávání byl velký zájem o tzv. Lokomoci z řad pedagogů, kteří získané zkušenosti z workshopů již přenesli do svých domovských škol a školek. Děti z MŠ Červená Řečice, MŠ Kojčice, ZŠ a MŠ Hořepník a dalších již pilně každý den cvičily a aktivně tak pracují na svém zdravém vývoji v rámci držení těla a správného zacházení s tělem.

  Na Pelhřimovsku vzniká projekt Místního akčního plánování vzdělávání... Dokonce byl realizován festival vzdělávání pro pedagogy, rodiče a děti s názvem Edumánie 2019, který hostil odborníky z oblasti vzdělávání. Zároveň probíhá spolupráce s dalšími institucemi a organizacemi jako na příklad Městská knihovna Pelhřimov, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, SEV Mravenec, Fokus Vysočina, Legends of Earth a další.

  Od nového školního roku budou pokračovat stávající aktivity a přidají se i další. Zejména pak tématika bezpečného chování v online prostředí, primární prevence, kritického myšlení a další. Určitě je stále moderní vzdělávat se, rozvíjet sebe a napomáhat druhým v rozvoji a samozřejmě je také na co se těšit.

  Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

  Autoři