Fulbrightova komise vypisuje stipendium zaměřené na neziskovky již 12 let.

  Stipendium je určeno pracovníkům neziskových organizací, kteří by do USA rádi vyjeli získat další znalosti a dovednosti u americké neziskové organizace (či univerzity), která se daným tématem zabývá. Stipendium pokrývá všechny náklady spojené s pobytem v USA na dobu tří až pěti měsíců, letenku, pojištění a vízum.


  Více informací lze nalézt ZDE


  K 1. listopadu 2020 musí zájemce vyplnit stručný registrační formulář, v němž nastíní svůj projekt a zašle nám profesní životopis. Rádi s vámi proveditelnost projektu budeme konzultovat.
  Dne 7. září 2020 budeme pořádat webinář s informacemi o tomto stipendiu, pozváni budou i absolventi programu. Neváhejte se registrovat; před webinářem vám pošleme podrobnější informace. Registrační formulář naleznete ZDE

  Prosíme o sdílení informací o stipendiu dalším zájemcům z neziskových organizací. Neváhejte nás s dotazy kontaktovat. Odkaz na web Fullbrightovy komise v ČR: www.fulbright.cz


  Logo Fullbrightovy komise.jpg Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb.

  Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž:
  – zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a pobídka rozvoje nových oborů, v nichž vzájemná spolupráce napomůže jejich dalšímu rozvoji,
  – podpora vynikajících osobností, zřizování programů, na jejichž financování se podílí zúčastněné instituce,
  – prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu v USA a zvyšování prestiže programů.

  Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se rovným dílem podílejí na financování Fulbrightova programu a práce Komise.
  Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je správa vládních stipendií, případně dalších programů pro studium, výzkum a výuku v USA pro české občany a naopak pro americké stipendisty na akademických institucích v České republice. Správa programů zahrnuje aktivity spojené s výběrovým řízením i s pobytem stipendistů v USA nebo v České republice.
  Fulbrightova komise také provozuje Poradenské centrum, které patří do oficiální informační sítě EducationUSA. Centrum poskytuje všem zájemcům komplexní, nezkreslené a aktuální informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství. Slouží také jako zdroj informací pro americké zájemce o studium či výzkum v České republice a asistuje zástupcům amerických škol a vzdělávacích organizací.


   

  Autoři