I přes COVID jsme na naše šikovné a úspěšné děti nezapomněli!

  Soutěž Zlatý oříšek již od roku 1998 cíleně vyhledává a podporuje ty nejtalentovanější, nejaktivnější děti a dětské kolektivy z celé České republiky napříč obory. Každoročně pak Zlatý oříšek představuje výběr jednadvaceti nominovaných dětí a dětských kolektivů ve věku od 6 do 14 let prostřednictvím slavnostního televizního finále, které Česká televize vysílá vždy na Nový rok.
  I letos si tak hned 1. ledna 2021 převzalo 7 dětí/kolektivů prestižní cenu Zlatý oříšek 2020, a to společně s finanční odměnou 20 000 Kč.

  Vítězové soutěže Zlatý oříšek 2020 22. ročník soutěže byl stejně jako mnoho dalších soutěží pro děti poznamenaný celosvětovou pandemií Covid-19. Kromě předkola soutěže ve Zlínském kraji se nepodařilo zrealizovat krajská předkola v dalších krajích a stejně tak do poslední chvíle nebylo jasné, zdali vzhledem k rozsahu soutěže a počtu soutěžících, bude vůbec možné realizovat Zlatý oříšek ve standardním formátu včetně jeho celostátního televizního finále.
  Nakonec jsme ve spolupráci s Českou televizi vymysleli způsob, jak celou soutěž a především její televizní finále modifikovat, a přitom vyhovět přísným bezpečnostním opatřením.

  Nejprve jsme tedy společně s našimi odbornými poradci vybrali z došlých 150 přihlášek 21 nominovaných dětí a dětských kolektivů a za přísných bezpečnostních opatřeních rodiny těchto dětí navštívili. Jednak abychom ověřili veškeré jejich dosažené výsledky a také s nimi natočili video medailonek, dle kterého výběrová komise vzdáleně rozhodla o 7 vítězích.

  Zlatý oříšek však není jen hlavní soutěž, ale komplexní systém podpory šikovných dětí ČR, který již 8 let zastřešuje Nadační fond Zlatý oříšek. I díky jeho činnosti se podařilo v roce 2020 podpořit některé děti, které soutěží v minulosti prošly různými formami podpory a pomoci.

  Hlavní organizátor Zlatého oříšku Mgr. Jiří Kotmel o projektu říká:
  „Jsme absolutně přesvědčení o tom, že pro budoucnost naší společnosti je podpora dětí, které v sobě mají chuť, nadání a zároveň schopnost na něčem intenzivně pracovat, absolutně zásadní. Pro takové děti a dětské kolektivy jsme i přes veškeré obtíže tohoto roku přinesli další, již 22. ročník Zlatého oříšku, ocenili jejich snahu, úsilí a podpořili je“

  O soutěži Zlatý oříšek

  Soutěž Zlatý oříšek je otevřena všem dětem a dětským kolektivům, které v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného nebo společensky prospěšného. Soutěž záměrně nemá kategorie a staví tak vedle sebe děti a kolektivy úspěšné v nejrůznějších oborech.

  Půvab Zlatého oříšku je tedy v rozmanitosti oborů. Je ale samozřejmě velmi těžké porovnat výkony z různých oblastí a vodítkem pro výběrovou komisi jsou tak prokazatelné výsledky v přehlídkách, závodech, soutěžích nebo jinak doložené úspěchy. Ze všech soutěžících vybere odborná komise 21 nominovaných. Komisi tvoří fundovaní odborníci z jednotlivých oborů, kteří posuzují soutěžící na základě zaslaných výsledků, úspěchů a krátkého videoklipu. Ten zachycuje jednotlivce nebo skupinu „v akci“ a stává se pak rovněž důležitým podkladem pro výběr sedmi vítězů.

  Zvítězit ve Zlatém oříšku je jednak morálním oceněním, ale znamená i hmotnou podporu. Děti a kolektivy, které zvítězí, získají v rámci novoročního televizního finále sošku ptáčka se zlatým oříškem v zobáčku a také šek na 20 000 Kč. Navíc mají možnost ukázat ostatním, co umějí, a zviditelnit se v médiích. Po takovém úspěchu většinou dostávají i více nabídek a příležitostí. I letos se hned po televizním finále začali ozývat lidé s různými možnostmi spolupráce a podpory.

  Zlatý oříšek 2020 – Hodnocení soutěžících

  Posuzování soutěžících s tak různými obory je velmi složité, proto se na realizaci projektu podílí řada osobností a odborníků. Nad přihláškami zasedne odborná porota složená z různých osobností. Jako příklad je možné uvést akademického malíře Jiřího Anderleho, dramaturgy České televize Luďka Horkého a Jiřího Chalupu, sportovního redaktora České televize Petra Vichnara nebo PhDr. Evu Vondrákovou, předsedkyni Společnosti pro talent a nadání. Ti svá hodnocení opírají o dodané prokazatelné výsledky dětí získané na přehlídkách, soutěžích, sportovních závodech a v dalších činnostech. Následně je dle jejich doporučení organizátory soutěže proveden výběr jednadvacítky nominovaných. Poté rodiny nominovaných osobně navštíví zástupci Zlatého oříšku a s dětmi pořídí krátkou video-vizitku zahrnující osobní rozhovor.

  Hlavní výběrová porota složená se zástupců ministerstev, médií, partnerů, odborných poradců čítající cca 25 lidí, tak má pro kvalitní posouzení každého nominovaného soutěžícího, soutěžní skupiny, či oddílu kromě video medailonku k dispozici také výčet všech jejich aktivit a úspěchů. Veškeré tyto podklady byly hodnotitelům k dispozici prostřednictvím nového online rozhraní. Hodnotitelé tak mohli přes veškerá omezení nominované děti posoudit komplexně, včetně školního či rodinného zázemí a odpovědně vybrat 7 vítězů celé soutěže.

  Slavnostní televizní finále

  Jak bylo uvedeno, do poslední chvíle nebylo jasné, zda se 22. ročník soutěže zlatý oříšek vůbec uskuteční. Nakonec se ve spolupráci s Českou televizí podařilo vše vymyslet tak, aby celá soutěž včetně jejího slavnostního televizního finále mohlo proběhnout.

  Natáčecí den připadl na neděli 29. listopadu s tím, že vše bylo uzpůsobeno aktuální pandemické situaci. Abychom zajistili bezpečnost a ochranu zdraví, na natáčení ve studiu bylo ze všech 21 nominovaných pozváno pouze sedm vítězů, ale všichni ostatní soutěžící také dostali svou příležitost a natáčení s nimi proběhlo distančně přes sociální média.

  Pořad opět skvěle moderovali Soňa Baranová a Ondřej Blaho a společně s letošními patrony, kterými byli mladý český herec Matyáš Valenta, moderátorka, modelka, herečka Naomi Adachi a moderní gymnastka Monika Vlčková (Míčková), postupně představili vítěze i všechny nominované.

  Výběr oborů letošních talentovaných a šikovných dětí byl jako vždy pestrý, a tak se diváci České televize na Nový rok seznámili s klavíristkou, trumpetistkou, houslistou, baletkou, krasobruslařkou, plavcem, programátorkou, spisovatelkou, ilustrátorkou, malířkou, vědci, motorkáři, tanečníky, mažoretkami, ekology i těmi, co rádi pomáhají druhým.

  A jako překvapení zazněly pro všechny přítomné vítěze zdravice významných osobností: klavírní virtuóz Ivo Kahánek pogratuloval Noře Lubbadové, mistr světa ve freestyle motokrosu Libor Podmol ocenil výsledky Vítězslava Marka, spolupracovník NASA Matyáš Šanda pozdravil kluky z VOJA týmu, houslový virtuóz Pavel Šporcl blahopřál Richardovi Kollertovi, televizní moderátor Daniel Stach podpořil tým Debrujárů, olympionik Rostislav Vítek vyzdvihl výkony Daniela Macha a Petr Zuska umělecký šéf Baletu ND ohodnotil skvělé úspěchy Andrey Šrámkové.

  Vyhlášení vítězů letos proběhlo bez každoročního napětí a velkých očekávání. Přítomné děti již předem věděly, že si odnesou tradiční cenu, tedy keramickou sošku ptáčka se zlatý oříškem v zobáčku a šek v hodnotě 20 tisíc korun. Gratulace letošního hosta – náměstka ústředního školního inspektora ČR Ondřeje Andryse musela být sice jen symbolická, ale o to vyzněla upřímněji.

  Ale i ti, co přímo nevyhráli, nepřišli zkrátka: poštou jim byla doručena krásná křišťálová plaketa – připomínka na nominaci mezi nejtalentovanější děti ČR pro rok 2020.


  Za dobu svého trvání Zlatý oříšek podpořil mnoho talentovaných, tvůrčích a aktivních dětí z celé republiky. Řada soutěžících dosáhla vrcholových úspěchů a je dnes ve svém oboru již pojmem. Připomeňme si některé z nich: – David Navara (ZO 1998) – dodnes náš nejlepší šachista,
  – Marek Mráz (ZO 1998) – světově uznávaný vědec,
  – Lukáš Vondráček (ZO 1999) – světově uznávaný klavírista,
  – Jan Smigmator (ZO 2000) – uznávaný swingový zpěvák,
  – Václav Kolář (2004) – Mistr světa a Evropy v Bike trialu,
  – Filip Salač (2009) – motocyklový závodník,
  – Anna Dušková (2013) – úspěšná krasobruslařka,
  – Jonáš Forejtek (2014) – velmi úspěšný tenista,
  – Jan Myšák (2016) – úspěšný hokejista.
  Nesmíme také zapomenout na skvělé soubory dětí. Hned v prvním roce 2008, kdy účast kolektivů byla možná, si Zlatý oříšek odnesl pěvecký sbor Boni Pueri a v dalších letech Kühnův dětský sbor nebo Baby Balet Praha.

   

  Autor