Good Deeds Day je dnes globálním hnutím lidí a organizací, které se věnují každodennímu konání dobra. Síť dobrovolníků, kteří se rozhodnou organizovat akce, zlepšovat naše komunity a sdílet zdroje a inspiraci – to vše je založeno na jednoduché myšlence, že každý člověk může udělat něco dobrého, ve velkém nebo i v malém měřítku, zlepšit životy ostatních (samosebou i ten vlastní) a pozitivně změnit svět…
    Díky podpoře z Charity Pot vznikl u nás i unikátní EKOkalendář, jehož cílem je seznámit nejširší veřejnost a především školní mládež s jednotlivými dny/svátky na ochranu životního prostředí a ohrožených druhů zvířat (celkem přes 180 svátků!). A v neposlední řadě také zapojit jednotlivce, ale i firmy a organizac.e do aktivit, které se k jednotlivým dnům váží. ,,Díky EKOtipům na každý den chceme motivovat ke konkrétním krokům, které může každý z nás pro ochranu životního prostředí osobně udělat“, doplnil Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko, který stojí za vznikem EKOkalendáře v loňském roce a který také každoročně zapojuje statisíce dobrovolníků do uklízení černých skládek a nepořádku vůbec.

    Zdroj: https://www.enviweb.cz/

    https://www.enviweb.cz/121301

     

    Autor