Archiv autora: Filip Šebek

Osoby se zdravotním postižením tvoří cca 15 % světové populace, což představuje zhruba 1 miliardu lidí.  Jedná se o nezanedbatelné číslo, jehož opomenutí může mít kritické následky a může výrazně znesnadňovat snahy rozvojové spolupráce o celkové snížení chudoby. Česká rozvojová agentura proto podporuje projekt s názvem Aktivní zapojení osob se zdravotním postižením do Cílů udržitelného rozvoje. V rámci projektu proběhly mimo jiné osvětové aktivity pro širokou veřejnost a byla vydána unikátní publikace ve formátu hybridní knihy přeložena do českého znakového jazyka. Záměrem projektu je zlepšení podmínek pro osoby se zdravotním postižením (OZP) pro aktivní přístup k řešení globálních výzev a…

Více