Archiv autora: Kolpingovo dílo, Žďár n/S.

Startují on-line besedy pro rodiče o populárních návykových látkách Adiktologická ambulance Kolping připravuje v květnu a červnu on-line adiktologické besedy pro rodiče. Budou zaměřeny na oblíbené návykové látky, on-line svět dětí a také na hraní her v on-line prostoru. Účastníkům nabídnou orientaci v dané problematice, seznámení se s varovnými příznaky u dětí a s postupy, jak situaci včas řešit. Uskuteční se celkem tři tematické besedy, z nichž každá proběhne dvakrát v podvečerních hodinách. Rodiče i další zájemci se mohou připojit z pohodlí domova buď ve středu od 20 hodin nebo v neděli od 18 hodin. Předpokládaná délka besedy je hodinu…

Více