Archiv autora: Michaela Přílepková

Michaela PřílepkováNotoricky známý začátek písničkáře Karla Kryla v sobě skrývá informaci, že v dobách totalitních se děly zločiny nejen na lidech, ale také na sakrálních památkách. Některé z nich, které obstály staletí, se už sametové revoluce nedočkaly. Zmaru podlehly zejména stavby drobnější architektury, smírčí kříže, trojiční sloupy, malé kapličky podél polních komunikací. Větší stavby jako kláštery a kostely byly odolnější, ale přesto jich stále zůstává desítky až stovky, které nesou na sobě stopy tohoto odsouzení k pomalému zapomnění a zániku. Podařilo se je vymazat z mapy naší země tak účinně, že je jako vlastní duchovní dědictví necítí ani většina současné společnosti včetně lokální politické reprezentace.

Více

Michaela PřílepkováVšeobecně se má u nás za to, že dobrovolník je člověk, který dělá činnost bez nároku na odměnu. V tom se nelišíme od pojetí, které je obvyklé v západních státech a na evropské úrovni.
Je ale možné v českých poměrech skutečně prorazit s tím, že něco, co je zcela zadarmo, má vysokou hodnotu?
Organizace občanského sektoru v ČR, které bez dobrovolníků nemohou existovat, hledají cesty, jak ocenit dobrovolníky jiným způsobem, např. pozitivní zpětnou vazbou a veřejným oceňováním.
Dobrovolnictví není zadarmo. V zahraničí si našli nejrůznější cesty, jak dobrovolníka podpořit…

Více

Michaela Přílepková Nedávno jsem seděla v kavárně, kterou si vybrala jako útočiště trojice novodobých „pirátů“, velmi mladých příznivců hnutí Anonymous. Z demonstrace se přišli ohřát teplým nápojem, odložili masky i transparent. Nápisy na transparentu byly jakýmsi průřezem revolučních hesel různých revolucí, účelově přizpůsobených dnešní době. Jedno z nich bylo známé pacifistické heslo hippies, změněné na „Make love, not ACTA“. Válka nebude asi tou hrozbou, která by byla pro mladou generaci děsivou – mladí bojují o svobodu a práva úplně jiného typu…

Více