Archiv autora: Talnet, z. s.

V polovině srpna se uskutečnila tradiční akce spolku Talnet, pro motivované středoškoláky zvaná T-Expedice. Mladí expedičníci tentokrát zavítali na Vysočinu do města Třebíče, kde vícero týmů během jednoho týdne plnilo své badatelské projekty. Realizace projektu na T-Expedici je o to zajímavější díky tomu, že výzkumný cíl si stanovují tzv. garanti z řad samotných studentů, svoji vizi rozvíjejí během celého akademického roku, následně vytvoří svůj badatelský tým, připraví si teoretické znalosti i vhodnou metodiku a během jednoho týdne prezenční části se projektu věnují naplno. Botanická sekce pomocí fytocenologických snímků zkoumala společenstva rostlin v okolí Třebíče. Klimatologická sekce pak měřila teplotní zátěž…

Více