Autor: TEREZA, vzdělávací centrum

Vzdělávací centrum TEREZA vytvořilo anketu a podívalo se na to, co si o změně klimatu myslí děti ve školních lavicích. Do projektu se zapojilo více než 200 dětí. Anketa přinesla celou řadu zajímavých zjištění v rámci klimatického vzdělávání. Jedním z takovýchto zjištění je fakt, že žáci si spojují klimatickou změnu a její dopady s místem, které je hodně vzdálené České republice. Klimatickou změnu si tak spojují především s táním ledovců, topícími se medvědy, stoupajícími hladiny oceánů apod. Často tak nemají vůbec představu, jak se zapojit do ochrany klimatu v místě, kde žijí. Zjištění ukázala, že žáci často nemají informace o příčinách a dopadech změn klimatu, a téma jako takové je pro ně stresujícím faktorem. Na…

Více

Kampaň obyčejného hrdinství – malých činů pro životní prostředí – startuje svůj třetí ročník Od pondělka 19. dubna do 23. května 2021 bude v celé České republice probíhat Kampaň obyčejného hrdinství. Kampaň pořádá letos potřetí program Ekoškola vzdělávacího centra TEREZA. Kampaň je určena všem typům škol od mateřských po střední, dalším mládežnickým skupinám jako jsou domy dětí a mládeže a dětské oddíly, ale mohou se zapojit i rodiny a jednotlivci. Kampaň jim nabízí devět jednoduchých výzev, které jim umožní snadnou cestou a přímo něco udělat pro životní prostředí ve svém okolí. Účastníci si z výzev vybírají jednu nebo více, a stejně tak si vyberou z období kampaně jeden týden, během nějž se budou snažit…

Více