Archiv autora: Vlastimil Jura jr.

Hlavním cílem již vrcholícího 12. ročníku soutěžní přehlídky, kterou vyhlašuje Česká rada dětí a mládeže a pořádá ve spolupráci s dalšími organizacemi, je hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady a skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. Přehlídky se může zúčastnit jakákoliv i neformální skupina (např. oddíly, kroužky, kluby, družiny, školní třídy i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období loňského školního roku prodlouženého až do letošního října vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní: pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu…

Více

Soutěžní přehlídka Brána k druhým hledá, ukazuje a oceňuje pozitivní příklady a dobré skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mladí lidé. Uzávěrka soutěže je již 30. listopadu 2022! Může se ji zúčastnit jakákoliv skupina (např. školy, oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1.11. 2021 do 15. 11. 2022 vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat…

Více