Autor: Vlastimil Jura jr.

Soutěžní přehlídka Brána k druhým hledá, ukazuje a oceňuje pozitivní příklady a dobré skutky v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mladí lidé. Uzávěrka soutěže je již 30. listopadu 2022! Může se ji zúčastnit jakákoliv skupina (např. školy, oddíly, kroužky, kluby, družiny i ti, kteří se scházejí „jen tak“), která v období od 1.11. 2021 do 15. 11. 2022 vykonala ve svém okolí něco veřejně prospěšného a užitečného pro ostatní – pomáhá potřebným lidem, zvelebuje okolí ve svém městě či obci, pečuje o přírodu nebo třeba pořádá veřejnou sbírku, zkrátka rozdává svou tvořivostí radost druhým (může se jednat…

Více