V sobotu 16. prosince 2023 skautští dobrovolníci rozvezou Betlémské světlo po celé republice – vlakové trasy a jejich harmonogram najdete na mapě na www.betlemskesvetlo.cz.

  Na mapě také najdete po přiblížení místa, která máte nejblíže a kde se Betlémské světlo bude rozdávat.

  Betlémské světlo je předvánoční služba skautů a skautek společnosti. Je symbolem míru, naděje a přátelství i v náročných chvílích, které prožíváme v posledních letech. Připomíná nám, že pevné blízké vztahy a vzájemná pospolitost jsou tím, na čem může zdravá společnost stát.
  Mít doma Betlémský plamínek a nenechat ho zhasnout po dlouhé cestě znamená stát se součástí nekonečného řetězu míru a radosti. 

  Trocha historie

  V roce 1986 v rámci rakouské vánoční sbírky na pomoc postiženým dětem přivezlo světlo přímo z Betléma jedno z postižených dětí rakouskými aerolinkami do Lince.

  V roce 1989 se do této akce zapojili skauti a skautky. Díky silné mezinárodně propojené rakouské skautské organizaci se začalo světlo rozvážet do celé Evropy i Ameriky. A právě v tomto roce, den před Vánoci, Betlémské světlo do ČSSR poprvé přivezl společně s rakouskými skauty oddíl bratří Revilliodových, který působil jako součást Českého a slovenského exilového skautingu.

  V České republice od r. 1990 organizují rozvoz světla skauti z Brna. Každoročně společně s dalšími vybranými skauty odjíždějí do Rakouska na slavnostní ceremoniál, kterého se účastní kolem 1400 skautů a skautek více než dvaceti různých národností. Kurýři po návratu plamínek míru předají v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně do rukou biskupa brněnského, který mu požehná.

  Na čtvrtou adventní sobotu potom skauti světlo rozvážejí vlaky po celé České republice a předávají ho dalším dobrovolníkům a zájemcům.

   

   

  Autor