U příležitosti Mezinárodního dne OSN zaměřeného na snižování potravinových ztrát a plýtvání potravinami byla zahájena registrace na mezinárodní konferenci Extinction or Regeneration (Vyhynutí nebo regenerace) a byli oznámeni řečníci světové úrovně, kteří na této významné konferenci, věnované přeměně potravinových systémů, vystoupí. Jsou mezi nimi ekolog a spisovatel Carl Safina, vědkyně a aktivistka doktorka Vandana Shiva, ředitelka Centra pro potravinovou politiku londýnské City University profesorka Corinna Hawkesová, spisovatel, aktivista a akademik profesor Raj Patel a zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva profesor Olivier De Schutter.

  Konference Extinction or Regeneration, kterou pořádá organizace Compassion in World Farming ve spolupráci s IPES-Food, Birdlife International a dalšími partnery, poskytne odborníkům z celého světa platformu pro sdílení řešení, jak můžeme změnit naše nefunkční potravinové a zemědělské systémy s cílem zlepšit zdraví lidí, zvířat a celé planety. Pro zajištění dostatečného množství výživných potravin pro všechny je zapotřebí celostní přístup k potravinového systému. Ten musí zůstat v bezpečném operačním prostoru všech devíti planetárních hranic a zároveň musí chránit volně žijící i domácí zvířata a obnovovat půdu, oceány, lesy a biologickou rozmanitost.

  Ilustrační snímek (foto photosforyou, Pixabay)
  Ilustrační snímek (foto photosforyou, Pixabay)

  Více než 820 milionů lidí na světě nemá dostatek jídla. Přesto se celosvětově každoročně ztratí nebo vyplýtvá třetina všech vyprodukovaných potravin v období mezi výrobou a spotřebou. Krmení hospodářských zvířat obilovinami, které jsou vhodné pro lidi, je neefektivní přeměnou potravinových zdrojů. Z každých 100 kalorií v obilovinách zkrmených hospodářským zvířatům se vyrobí pouze 17 až 30 kalorií v mase.  Kromě toho se 36-40 % kalorií z celosvětové úrody plodin a až 30 % celosvětových úlovků ryb používá jako krmivo pro zvířata

  Plýtvání potravinami je jedním z mnoha témat, která budou probírána na hybridní konferenci v londýnském Queen Elizabeth II Centre 11. a 12. května příštího roku. Světově uznávaní odborníci z celého světa budou rovněž diskutovat o dopadu našeho potravinového systému na veřejné zdraví, biologickou rozmanitost, welfare (životní pohodu) zvířat, lidská práva, planetární hranice, investice a mnoho dalšího. Delegáti budou vyzváni k účasti na diskusích a ke sdílení řešení.

  Philip Lymbery, globální ředitel organizace Compassion in World Farming, řekl: „Způsob, jakým v současnosti vyrábíme a konzumujeme potraviny, představuje pro lidstvo stejně velkou hrozbu jako změna klimatu. Potřebujeme řešení, a to rychle. Dnes, kdy se pozornost upírá na ztráty potravin a plýtvání s nimi, nabízíme naději prostřednictvím nadcházející konference Extinction or Regeneration, na níž shromáždíme některé z nejlepších světových myslitelů a odborníků, aby se podělili o řešení a pomohli vytvořit plán na cestu ke globálnímu potravinovému systému, který bude fungovat v zájmu zdraví lidí, zvířat a celé planety.“

  Olivier De Schutter, spolupředseda IPES-Food a zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva, řekl: „V době potravinové krize obvyklý agrobyznys selhává. Bez rychlé transformace směrem k udržitelným potravinovým systémům nebude možné omezit nárůst teploty na 1,5 °C a zabránit masovým ztrátám úrody. Tato aktuální konference předních světových myslitelů a činitelů vytyčí cestu ke zdravým, rozmanitým a odolným potravinovým systémům budoucnosti, které tak nutně potřebujeme.“

  Mezi další významné řečníky patří půdoznalec a nositel Světové potravinové ceny za rok 2020 doktor Rattan Lal, který je všeobecně uznáván jako průkopník v oblasti zemědělského hospodaření zaměřeného na půdu s cílem zlepšit potravinovou bezpečnost a který byl nedávno prezidentem Joe Bidenem jmenován do Rady Mezinárodní organizace pro výživu a zemědělský rozvoj, profesorka Corinna Hawkes, ředitelka Centra pro potravinovou politiku na City University of London, Million Belay, zakladatel a koordinátor Aliance pro potravinovou suverenitu v Africe, Nettie Wiebe, bývalá farmářka a bývalá prezidentka kanadské NFU, v současnosti expertka IPES-Food a emeritní profesorka St Andrew’s College, University of Saskatchewan, doktorka Shireen Kassam, hematoložka a čestná docentka Kings College Hospital a přední odborník na welfare zvířat, profesor John Webster, emeritní profesor chovu zvířat na Bristolské univerzitě a zakládající člen britské Rady pro welfare hospodářských zvířat.

  Organizátoři konference vyzývají odborníky, politiky a vedoucí představitele podniků a nevládních organizací, aby se připojili k řečníkům světové úrovně a podělili se o řešení, jak napravit náš nefunkční globální potravinový systém. Registrace na konferenci je nyní otevřena na www.extinctionconference.com. Úplný program konference bude k dispozici na webových stránkách počátkem roku 2023.


  Compassion in World Farming (Soucit ve světovém zemědělství) založil v roce 1967 britský chovatel dojnic, který byl znepokojen rozvojem průmyslových velkochovů. Dnes je CIWF přední mezinárodní organizace na ochranu hospodářských zvířat odhodlaná ukončit průmyslové velkochovy a docílit humánního a udržitelného zemědělského hospodaření a výroby potravin. Ústředí má ve Spojeném království, kanceláře ve Francii, Itálii, Nizozemí, Polsku, Belgii a USA a své zastoupení v České republice, Německu, Španělsku, Švédsku, Číně a Jihoafrické republice. Více informací na www.ciwf.cz.


  Zařadil: -maj-

  Autoři