Komunitní koalice nestátních neziskových organizací na Pardubicku pořádá ve středu 6. října od 16 hodin ve velkém kongresovém sále Domu techniky v Pardubicích Fórum před volbami při příležitosti voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje. „Fórum před volbami chápeme jako otevřenou platformu vzájemné výměny názorů, a proto každý kandidující subjekt dostal nabídku prezentovat programy, myšlenky a vize své kandidující strany v oblasti rozvoje občanské společnosti v kraji, grantových programů či podpory místních iniciativ. Účast nám potvrdilo devět z jedenácti kandidujících stran. Dostat se můžeme k tématu zaměstnanosti, infrastruktury, životního prostředí, sociálních služeb, regionálního rozvoje, školství, zdravotnictví, kultury či oblasti, která bude zajímat občany,“ vysvětluje předsedkyně Komunitní koalice Miluše Horská.
    Komunitní koalice nestátních neziskových organizací na Pardubicku při této příležitosti představí i svůj nový název. „Po šesti letech jsme se rozhodli zaregistrovat naše seskupení na Ministerstvu vnitra a založit tak sdružení s názvem Koalice nevládek Pardubicka,“ dodává Horská.
    Kandidující strany v Pardubickém kraji: Česká strana sociálně demokratická * Dělnická strana * Koalice pro Pardubický kraj * Komunistická strana Čech a Moravy * Naděje * NEZÁVISLÍ * Občanská demokratická strana * Pravý blok – strana za ODVOLATELNOST politiků, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET * SNK sdružení nezávislých * Strana za životní jistoty * Strana zelených.