Nelze spočítat, kolik hektarů chráněných luk bylo pokoseno, kolik zdí hradů bylo opraveno či kolik stromků bylo vysazeno; kolik besed, seminářů či terénních akcí se uskutečnilo během třiceti let, kdy stejně tak bezpočet dobrovolníků věnoval svůj volný čas ochraně našeho životního prostředí – ať už samotnou prací, nebo sebevzděláváním. A je to jen zlomek z množství různorodé práce a akcí, které se pod hlavičkou Brontosaura uskutečnily.

  Počátky

  Hnutí Brontosaurus vzniklo v reakci na konferenci OSN o životním prostředí ve Stockholmu (1972) a její závěry o stavu životního prostředí naší planety. V duchu jejích myšlenek se v roce 1974 lidé z Ústavu krajinné ekologie ČSAV ve spolupráci s redakcí Mladého světa (především Josef Velek a Vladimír Jiránek) jali i u nás „táhnout“ proti čím dál silnějšímu ničení a zatěžování životního prostředí v Akci Brontosaurus. V důsledku spontánní odezvy na původně zamýšlenou jednoroční akci vzniklo hnutí Brontosaurus – časově neomezený program výchovy k ekologickému myšlení a jednání, tehdy pod hlavičkou SSM (Socialistický svaz mládeže). Tuto „masu“ nadšených lidí, pionýrských oddílů a vznikajících brontosauřích center bylo třeba nějak řídit. Začali vyrůstat organizátoři, tvořila se metodika akcí, vznikaly komise životního prostředí. V roce 1978 se uskutečnily první dva tábory – Prázdniny s Brontosaurem (v CHKO Labské pískovce a CHKO Pálava). Každým rokem těchto táborů přibývalo až do stovek turnusů, kterými prošly desetitisíce převážně mladých lidí. Brontosaurus přežil i revoluci a rozpad SSM – a dodnes samostatně v duchu svých myšlenek a za pomoci nadšení lidí přidá ruku k ochraně přírody a památek, kde je třeba.

  Oslava třicetin

  Úctyhodné výročí je třeba řádně oslavit. Nejen proto, aby se po čase zase setkali Brontosauři ze všech koutů ČR, kde mají své základny, ale aby také společně pohlédli zpět na své dílo a spojili vize jak dál. K příležitosti významných brontosauřích narozenin (jako například plnoletost, dvacetiny, pětadvacetiny atp.) pořádá Hnutí Brontosaurus tradiční oslavu Dort pro Brontosaura. Koná se vždy tam, kde má Brontosaurus jisté blízké vazby (místo tradičních víkendovek či táborů, setkávaček a tak), pokaždé jinde: v Poděbradech, v Mohelnici, na Lukově, na Boskovicích a letos v Telči.

  Dort pro Brontosuara byl zamýšlen jako jakýsi „festival“ ochrany přírody a památek, dobrovolnictví, nekonzumního způsobu života, zájmu o sebevzdělávání a hledání vztahů a propojení člověka a přírody. A myslím, že se nám to i povedlo! V Telči se v jeden zářijový víkend ke konci léta sjelo sice „jen“ necelých 300 Brontosaurů, jeho kamarádů, fandů i kolegů, ale na síle zážitků a slavnostní atmosféře to neubralo. Dort navštívil například francouzský dobrovolník z YEE – Youth and Environment Europe – jíž jsme členem či přátelé z obdobné slovenské organizace Strom života, která vzešla z předrevolučního Brontosaura. V sobotu odpoledne poctil Dort svou návštěvou také pan ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek, který akci poskytl záštitu.

  Celý víkend probíhal zajímavý program; bylo možné zhlédnout výstavy, zajít do tepla a ticha čajovny či si prohlédnout skvosty Telče. Program hned od počátku nabízel sportovní a deskové hry, a především možnost se pohodlně ubytovat na tábořišti, které vzniklo na školním hřišti. Pravda, paní ředitelka se děsila, zda jim ho po víkendu nevrátíme spíše jako zorané pole, ale Brontosauři přece vědí, jak se chovat. Oslavu jsme oficiálně zahájili úderem deváté na nádvoří telčského zámku slavnostním – především vzpomínkovým – ceremoniálem. V duchu brontosauřích her jsme se vrátili několik milionů let zpět do dob veleještěrů a prošli se v čase až k dnešním dnům. Nádvoří se hemžilo usměvavými účastníky a zámecký pan kastelán se nestačil divit, co jsme schopni vymyslet. Na závěr jsme seskládali mnohobarevného brontosaura na velkém plátně; každý přiložil lísteček té barvy, která symbolizovala jeho motiv účasti na akcích Brontosaura. Pak už se jen v mrazivé noci hrálo a zpívalo u ohně v zámeckém parku…

  Sobotu jsme zahájili prací pro Telč: část lidí se odebrala k likvidaci černých skládek v okolních lesích, část stahovat pokosenou trávu z chráněných luk nedaleko Telče a část budovala zázemí pro odpolední program. Po dobrém obědě se v zámeckém parku zalitém sluncem otevřelo na dvacet různých dílen – tvořivé, sportovní, debatní (origami, výrobky z vlny, šermířská dílna, lanové překážky, pěvecká, dramatická či taneční dílna, face art, dílny pro děti a organizátory, Quo vadis, Brontosaurus? s osobnostmi z minulosti i současnosti hnutí) a mnohé další. Po páté odpoledne začal očekávaný zlatý hřeb oslav – dortová slavnost.

  Nejprve jsme se příjemně naladili dobrou muzikou (Tomáš Kočko a Jarret) a ocenili vítěze brontosauřích soutěží Ekofór a Brďák roku (nejšikovnější a nejaktivnější děti z Brontosauřích dětských oddílů – BRĎO). A pak to přišlo… Osobnosti Brontosaura a naši hosté postupně přinesli mezi užaslý dav 30 velkých dortů s marcipánovým brontosaurem, zapálili svíčku a řekli své přání či pozdrav Brontosaurům. Všichni společně jsme potom sfoukli třicet svíček obrovského dortu a jali se ho spořádat. Ale Brontosaurus opět přerostl možnosti, tentokrát ne své, ale naše: i po několikanásobném přídavku ho totiž stále velký kus zůstával. Byl nejvyšší čas, aby začala hrát bálová kapela a my jsme mohli vytancovat spořádané dorty. Hrálo se a tančilo dlouho do noci, a tak všem postupně dobře trávilo a došlo ještě i na zbylé dorty… V neděli jsme si po náročné noci dopřáli trochu více spánku (tedy vyjma organizátorů :o)) a ke snídani jsme si dali trochu kultury – divadlo Commedia kompostica jednoho z brontosauřích základních článků. A na závěr jsme se vrhli do sportovních klání. Dětské oddíly bojovaly v praporcích a starší ročníky svedly velký boj na nafukovacích lodích na Štěpnickém rybníce. Pak už jen zbývalo usušit se, sbalit stan, pokochat se posledními pohledy na malebné telčské náměstí, rozloučit se s kamarády a se slovy „tak zase někdy příště“ se vydat na cestu domů…

  Chtěli jsme Dortem pro Brontosaura poděkovat všem těm, kteří kdy s Brontosaurem pomáhali, i všem ostatním, kteří se podílí na ochraně přírody a památek a chtějí aktivně trávit volný čas. Zároveň měl být výzvou a příležitostí k seznámení se s jeho činností a myšlenkami pro ty, kteří by se rádi teprve zapojili. Lidé odjížděli se spokojeným úsměvem a radostí i nadšením v očích, a tak věříme, že jsme všichni načerpali hodně sil do dalších akcí a boje proti nesmyslnému a nevhodnému zacházení s přírodou.

  A co nás čeká dál?

  Podzim svými barvami a chladným větrem o sobě dává jasně znát; letní tábory, kterých jsme letos uspořádali přes padesát, jsou už minulostí, ale do tuhé zimy je ještě daleko. Mnohé kouty naší přírody potřebují stále naši péči, mnohé hrady či zámky i biofarmy naši pomocnou ruku. Koná se či připravuje mnoho víkendovek, začínají organizátorské kurzy, pravidelné kluby či oddílové schůzky a připravují se projekty na další období. Rozbíhají se další ročníky brontosauřích soutěží – Máme rádi přírodu, Ekofór, Duhové střípky a další. Záměrem našich akcí je spojit užitečnou práci při ochraně životního prostředí s netradičními zážitky a „aktivním odpočinkem“ (hry, sebepoznávání a sebevzdělávání netradiční formou, sbližování s lidmi, spolupráce…). Tímto programem je Hnutí Brontosaurus ojedinělou organizací, a proto své akce otevírá i široké veřejnosti, ne jen jeho členům. Každá organizace nabízí dětem i mladým lidem jiný program a naším zájmem je vzájemně si vyměňovat zkušenosti. Zveme proto srdečně na naše akce všechny ty, kteří rádi získávají nové zkušenosti a poznávají nové kamarády.

  Autorka je koordinátorkou Hnutí Brontosaurus, pozn. red.

  foto archiv HB

  Foto, video, ohlasy a zprávy z Dortu pro Brontosaura naleznete na stále doplňovaných webových stránkách http://dort.brontosaurus.cz

  Více informací o Hnutí Brontosaurus a nabídku akcí najdete na www.brontosaurus.cz

  Kontakt: Hnutí Brontosaurus, Michalova 4, Brno 62800, tel. 544 215 585, hnuti@brontosaurus.cz