Malý princ13. 9. 2005 oslaví občanské sdružení Malý princ 5 let své existence. Jako pětiletý klouček může již o sobě ledacos povědět, ledacos již zná, ledacos zažil a ledacos pochopil. Stále je ale malý a tak je mu potřeba soustavně pomáhat.

  „Začínali jsme v roce 2000 jako parta nadšených dobrovolníků“, vzpomíná bývalá členka Markéta.“ Na táboře jsme si koupili křečka Pižďucha a mne napadlo, aby se sdružení jmenovalo Malý princ. Co to má společného s Pižďuchem? Nevím,“ dodává a směje se. „Malým princem prošlo za 5 let bezmála 300 dětí a 80 vedoucích a pomocníků,“ dívá se do výročních zpráv současná předsedkyně Petra. V roce 2003 Malý princ vstoupil o do ulic na Praze 5 a od dětských domovů se přesunul k pravidelné činnnosti s dětmi z Prahy. V roce 2004 tuto činnost narušilo dosud pořádně nevysvětlené počínání radnice Prahy 5, která se od Malého prince z dosud nevyjasněných příčín distancovala. Přitom Malý princ otevřel na Plzeňské ulici v Praze 5 ve škole Na Klamovce improvizovaný klub pro děti ve školní jídelně, který jednou týdně navštěvovalo kolem 50 -80 dětí a to i z problematických rodin a poruchami chování. Malý princ v té době spolupracoval i s oddělením sociální prevence při ÚMČ Prahy 5, která mimochodem Malého prince k práci v lokalitě pozvala. O prázdninách roku 2004 odstoupila náhle radnice Prahy 5 od nájemní smlouvy na tzv.žlutý domeček v Husových sadech, kde měl Malý princ postupně vybudovat nízkoprahový klub (klub pro děti a mládež s minimálními omezeními vstupu) a zázemí streetworku v lokalitě. Je nutné poznamenat, že Malý princ již streetwork vytvářel a kontakotval na ulici další desítky dětí a mládeže s nimiž byl v pravidelném styku, včetně rodin. Malý princ kontaktoval i školy, například školu v Grafické ulici, kde se rozvinula výborná spolupráce. O působení Malého prince také informoval měsičník Pražská pětka v několika článcích. V listopadu roku 2003 informovala Pražská pětka v článku „Malý princ končí“ takto: „Na základě místních šetření, která prokázala opakované neplnění povinností a zásadní pochybení občanského sdružení Malý Princ, odstoupila Rada Městské části Praha 5 s okamžitou platností od nájemní smlouvy na pronájem zahradního domku s pozemkem a dvěma hřišti v Husových sadech uzavřené 22. 4. 2003. Bylo zjištěno, že o. s. Malý Princ nemá akreditaci k provozování otevřeného klubu volného času s nízkým prahem. Rada MČ Praha 5 vzala ukončení nájemní smlouvy na vědomí.“

  Toto vysvětlení ovšem postrádá logiku, jestliže je jasné, že žádná akreditace k provozování nízkoprahového klubu NEEXISTUJE. Tudíž není možné o ni někde žádat, natož ji získat. Po tomto podivném vytlačení ze Smíchova jsme se nechtěli vzdát a dál jsme organizovali aktivity pro děti z dětských domovů v projektu Človíček pomocníček a shromažďovali děti na ulici. Podařilo se nám získat klubovnu na Pankráci, kam děti za námi dojížděly. V létě 2004 jsme díky pomoci druhých lidí našli bezvadné místo na Císařské louce na Praze 5, mezi Zlíchovem a Smíchovem (pozn. autora je rok 2005 a ve žlutém domečku není žádná aktivita. Domeček v parku v Husových sadech chátrá). „Je to parádní místo,“ říká vedoucí klubu Mattew z Austrálie. „Je tu louka, hřiště, máme klubovnu u vody. Děti tady mohou řádit a nikoho neruší. Žádná frekventovaná hlučná silnice tu nevede…“

  Malému princi jen vadí velká dvouproudová silnice Strakonická, přes níž musí děti přecházet. I tady se zrodil nápad, iniciovat řešení v poodbně podochodu nebo mostu nad touto nebezpečnou ulicí. Otevřený klub Frikulín najíždí na druhý rok svého života. Není to nízkoprahový klub, kde by děti neměly připravený program. „Viděli jsme jak děti v jednom nízkopraháči na Praze 5 tráví čas v klubu i blízko něj. Hulí, kouří, muchlujou se s holkama a chlastají,“ říká vedoucí Ondra. I rodiče si na to často stěžují. V klubu Frikulín najdou děti program v kroužcích i volný klub, zajímavé aktivity i free program. Malý princ o.s. zažívá chvíle vzrůstu, zklamání, oslav i radosti. Je držitelem akreditace k sociálně právní ochraně dětí, je členem České rady dětí a mládeže. Jeho členy jsou i zahraniční dobrovolníci z Belgie, Austrálie, kteří Malému princi pomáhají neocenitelnou pomocí. Malý princ se nebojí zatáhnout děti do nejrůznějších veřejných aktivit jako je třeba Pražský karneval.

  „Už dvakrát jsme vyhráli pražský karneval a to by v tom byl čert, aby si nás pan starosta z Prahy 5 nevšiml,“ povídá Václav Bručoun ze sdružení. Malý princ pomáhá i Městské části Praha 22, kde si ho naopak všimli. „S dětmi jezdíme na pravidelné brigády. Uklízíme v parku, potok, okolí rybníka. Reakce jsou velmi pozitivní,“ vypráví předsedkyně Petra. Díky nominaci Malým princem dostala pani místostarostka Prahy 22 Ing. Machačová cenu Přístav, která se každoročně uděluje v rámci Bambiriády politikům, kteří dělají velký kus práce pro děti a mládež. V roce 2003 dostal tuto cenu zase díky Malému princi i tehdejší místostarosta Prahy 5 Ing. Horák za mnoho a mnoho skvělých věcí pro děti a mládež.

  Je rok 2005. Malý princ 13. 9. slaví na Císařské louce svoji první pětiletku. Je malý, ale o to aktivnější. Podobná činnost v Praze chybí. Je ojedinělým projektem tohoto druhu. Je otevřený všem dětem bez rozdílu. Je otevřený všem lidem, kteří chápou jeho existenci jako potřebnou.

  Autor