Karel Obluk (GRISOFT) a Ivan Přikryl (Úřad vlády ČR)Pouze 38 procent tuzemských uživatelů internetu starších 15 let využilo alespoň jednou internet pro hledání informací týkajících se státní správy nebo pro komunikaci s úřady a jen 8 procent jej používá k tomuto účelu pravidelně. Ukázal to lednový průzkum společnosti Factum Invenio, který poslední únorový den představili při startu 9. ročníku Březen – měsíc internetu (BMI) organizátoři tohoto projektu. Každý rok je spojen s jiným tématem. Zatímco loni se skloňovalo ve všech pádech internetové nakupování, motto letošního ročníku zní: Na úřad přes internet – a nejen v březnu.

  Záštitu nad letošním Březnem – měsícem internetu převzali předseda vlády a Úřad vlády ČR, Ministerstvo informatiky, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a portál BusinessInfo.cz. Právě jejich portály a weby budou mezi těmi, se kterými se přednostně seznámí návštěvníci na akcích zaměřených na propagaci internetu, které na březen přichystalo více než 350 knihoven po celé republice. Často nabídnou speciální slevy nebo bezplatný přístup k internetu, školení práce s internetem pro různé skupiny zájemců, jako jsou ženy v domácnosti, senioři, nezaměstnaní, uživatelé se zdravotním postižením. Kromě seznámení s vybranými portály státní správy se soustředí také na představení webů dané obce, města či kraje.

  Když úřad, tak úřad – řekli si organizátoři zahajovací tiskové konference 9. ročníku BMI a pozvali zástupce médií na Úřad vlády ČR, kde je přivítal vedoucí tohoto úřadu, Ivan Přikryl. Další řečníci pak představili současnou situaci a své vize virtuálního úřadování. Přiznám se, že myšlenka Vladimíra Hořejšího z ministerstva informatiky, že úřady bude obíhat dokument, nikoli občan, se mi moc líbila. A věřím, že pokud se alespoň část odvážných nápadů zrealizuje, mohlo by to přinést velké usnadnění práce i neziskovým organizacím. Jen si představte, že nebudete každou žádost o grant vybavovat mnoha více či méně ověřenými přílohami a příslušný úřad si vše potřebné ověří na jediném místě. Ale nebojte se, nebude všechno hned. Od rozsáhlých koncepčních řešení různých databází musí dojít i k posunu chápání práce jednotlivými resorty. A hlavně – úřady musí navázat spolupráci mezi sebou. Když si k tomu přimícháte trochu oprávněné obavy, aby někdo někde nějak citlivé údaje nezneužil, pochopíte, že ještě nějaký ten čas budeme úřady zásobovat stohy identických papírů. Ale ta představa, že změníte-li bydliště, nahlásíte změnu adresy jen do určeného registru a ono se to „samo“ vyřídí všude jinde, mi připadala víc než skvělá. Jak bylo řečeno, ideální metou dokonalého internetového úřadování by byl stav, kdy by občan osobně nemusel na úřad vůbec!

  Slávek Hrzal zpovídá Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze. Cílem letošního BMI je ukázat, že již existuje řada webů a aplikací, které mohou občanům ušetřit čas a poskytnout množství užitečných informací, jenom se o nich ne vždy dostatečně ví. Například na portálu MPSV (portal.mpsv.cz) se nachází kompletní nabídka volných míst ze všech úřadů práce v ČR, Portál veřejné správy (portal.gov.cz) poskytuje úplný seznam obcí a úřadů (včetně adres jejich webových stránek), podrobné návody k řešení množství životních situací, úplné, platné a aktuální znění zákonů České republiky a Evropské unie, umožňuje vyřídit některé agendy prostřednictvím e-podání (desítky tisíc zaměstnavatelů již tak zasílají důchodové listy zaměstnanců a přihlášky k nemocenskému pojištění).

  Na portálu Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) vyvolávají největší zájem veřejnosti sbírka zákonů, neplatné dokumenty, odcizená vozidla, seznamy StB. Portál pátrá po hledaných a pohřešovaných osobách, falzech, odcizených uměleckých dílech, nabízí seznamy občanských sdružení, politických stran a hnutí, veřejných sbírek, úřední desky všech okresních ředitelství Policie ČR, informace pro cizince.

  Úplné a aktuální informace z rejstříkových evidencí rezortu spravedlnosti (obchodní rejstřík, konkursní řízení, evidence znalců a tlumočníků a znaleckých ústavů) nabízí portál Justice.cz. Na portálu BusinessInfo.cz je připravena sada informací a znalostí ve formě průvodců a návodů pro řešení běžných životních situací pro začínající podnikatele a komplexní informace pro exportéry. Ti, kdo hledají podnikatelské příležitosti, by měli sledovat rovněž web Centrální adresa (www.centralniadresa.cz), kde jsou zveřejňována všechna výběrová řízení, jejichž zveřejnění je povinné ze zákona.

  Vít Richter (SKIP) a Jaroslav Winter (BMI sdružení) K Březnu – měsíci internetu patří tradičně i řada odborných konferencí zaměřených na různé skupiny uživatelů internetu. E-learning fórum 2006 poskytne 2. března v Praze zájemcům o e-learningové formy vzdělávání možnost seznámit se s prakticky použitelnými řešeními. O týden později se uskuteční v Praze kulatý stůl Český e-government v evropském kontextu, který se soustředí na porovnání rozvoje e-governmentu u nás a v ostatních zemích EU a na bariéry dalšího rozvoje. Novinky pro uživatele internetu se zdravotním postižením představí 11. března v Kongresovém centru Praha konference INSPO 2006, na které budou zároveň vyhlášeny výsledky literární soutěže Internet a můj handicap. Mezinárodní konference Internet a bezpečnost organizací uspořádá Univerzita T. Bati ve Zlíně 14. března. Chybět nebude ani tradiční dětská konference Junior Internet. V sobotu 1. dubna v Praze přivítá nejen účastníky z ČR, ale i z Maďarska, Polska a Slovenska. Tečkou za letošním měsícem internetu se stane 3. a 4. dubna v Hradci Králové konference ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě, kde se očekává více než 2000 účastníků. Ještě předtím se ale sejdou tisíce dětí ve více než 330 knihovnách a dalších zařízeních v ČR, Německu, Polsku, Slovensku a Slovinsku, aby v nich 31. března strávily pohádkovou Noc s Andersenem. Jejím cílem je podpořit s využitím internetu zábavnou a dobrodružnou formou dětské čtenářství.

  Podrobnější informace o programu BMI 2006, včetně bohaté nabídky akcí v knihovnách, najdete na www.brezen.cz.


  Starší generace má měsíc březen spojený s knihami. Jak vidí konkurenci knížek a internetu ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák, si můžete poslechnout v pondělí 6. března 2006 od 20 hodin v Českém rozhlasu 2 Praha v pořadu Domino Enter, který připravila Dětská tisková agentura. A budete-li chtít být styloví, pak si rozhlas „nalaďte“ na internetu www.rozhlas.cz.

  Autor