logo AltusFinanční podporu až do výše 50 000 korun pro tým mohou získat mladí lidé ve věku od 16 do 24 let v šestém ročníku programu Make a Connection – Připoj se, který vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti společně se svým lokálním partnerem v Pardubickém kraji, chrudimským Občanským sdružením Altus. Program je určen na podporu aktivit mladých dobrovolníků, kteří mají chuť svým projektem pomoci komunitě, v níž žijí. Altus v rámci zmíněného programu rozdá dobrovolníkům celkem tři sta tisíc korun.

  Zájemci o účast v tomto programu vyplní jednoduchý formulář, v němž specifikují cílovou skupinu, místo a termín realizace (kdekoliv v Pardubickém kraji), a zejména význam a přínos projektu. Svou žádost pak musí nejpozději do soboty 31. března 2007 předat Občanskému sdružení Altus, kde mohou zároveň získat všechny potřebné informace.

  Kromě možnosti finanční pomoci budou pro vybrané zástupce podpořených projektů zorganizována několikadenní školení. Na nich mohou dobrovolníci získat základní informace z řady oblastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je například problematika dobrovolnictví v České republice, fungování neziskového sektoru, státní správy, možnosti získávání finančních zdrojů, spolupráce s médii atd. Další informace o projektu Make a Connection – Připoj se (a žádosti) je možné získat na webových stránkách www.pripojse.cz či www.altus.chrudimka.cz nebo se obrátit na koordinátora programu pro Pardubický kraj na e-mailu pripojse@chrudimka.cz (tel.: 463 351 012).

  Program Make a Connection - Připoj seSpecifikace podmínek programu

  Kdo může žádat o grant
  • mladí lidé ve věku mezi 16-24 lety, kteří vytvoří minimálně 8 členný tým. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let
  • podaný projekt musí být realizován v Pardubickém kraji

  Na co jsou granty určeny
  • na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu společně navrhnou a uskuteční. Projekty by měly být maximálně půlroční (realizované mezi červnem a prosincem 2006)
  • na projekty, které přinesou prospěch a užitek ostatním lidem (celé místní komunitě obce, sídliště či města, starým lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova apod.)
  • na projekty, které iniciují pozitivní změny, zlepšení nebo řeší problémy v blízkém či širší okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.)

  Na co nejsou granty určeny
  • na podporu občanským sdružením
  • projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům
  • na úhradu osobních nákladů realizátorů
  • projekty jednorázového charakteru
  • projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené

  Adresa pro zasílání žádostí:
  Občanské sdružení Altus, Tovární 1112, 537 01 Chrudim


  Ukázky projektů, které byly v minulosti podpořeny

  Běh Terryho Foxe
  Projekt je zaměřen na zorganizování Běhu Terryho Foxe se záměrem získat finanční prostředky na prevenci a boj proti rakovině. Akce by měla proběhnout v září v Poličce a je určena všem obyvatelům města, cyklistům, běžcům, vozíčkářům a handicapovaným spoluobčanům. Tým má zkušenosti s pořádáním obdobných akcí v minulosti a je složen z křesťanské mládeže.
  Podpora: 7.500 Kč

  Stezka Pasíčka
  Projekt je zaměřen na realizaci tabulí s informacemi o zvířatech nacházejících se v části areálu stanice pro poraněná a hendikepovaná zvířata v Pasíčkách v Boru u Skutče. Kromě výroby informačních tabulí bude tým opravovat i sloupky. Obojí pak má sloužit návštěvníkům – zejména ze škol při výuce. Realizace projektu by měla proběhnout od června do konce prázdnin týmem z vesnice, která se záchrannou stanicí sousedí.
  Podpora: 50.000,-

  Oživlé sídliště
  Projekt je zaměřen na oživení života na sídlišti města Hlinska. Při něm by mělo dojít k představení volnočasových aktivit a tvorby pro mladé generace. Akce se bude konat formou workshopů. Cílem je rozšířit pohled na nabídku volnočasových aktivit a ukázat dospělým, čím se baví dnešní mládež. V rámci akce bude připraven turnaj ve frisbee, exhibice BMX, kurz s vizážistkou, turnaj ve stolním fotbálku, ethno hudba apod. Stanoviště budou pro nejrůznější věkové kategorie – od předškolních dětí až po starší generace. Záměrem je dát dohromady i skupinu lidí, která by nadále realizovala různé programy. Samotná akce proběhne v záři.
  Podpora: 39.000,-

  Nezapomínejte na nás
  Projekt spočívá ve vytvoření a instalaci putovní výstavy panelů, které budou obsahovat životní příběhy starých lidí z domova důchodců. Informace na výstavě budou dvojího druhu – obrazové a textové. Textové vzniknou na základě rozhovorů s důchodci. Cílem projektu je oslovit studenty středních škol a ukázat jim, že lidem po skončení produktivního věku je třeba věnovat pozornost. Místem realizace bude Domov důchodců ve Skutči. Úvodní část projektu proběhne během června až září, výstava následně proběhne v deseti školách v kraji Pardubickém a Vysočina od října do prosince. Tým vznikl jako fotografický kroužek při Gymnáziu v Chotěboři.
  Podpora: 47.000,-

  Lidi, pojďte si hrát
  Projekt je dvoudenním festivalem v Chrudimi, kde pro návštěvníky nejrůznějších věkových skupin je připraven pestrý program (výtvarné a rukodělné činnosti, promítání pohádek, divadelní a hudební vystoupení). Cílem festivalu je upozornit veřejnost, že hrát se dá se vším a všude a že na hraní není nikdy nikdo moc starý. Tým neformálně spojuje dlouhodobé přátelství a společný nápad a chuť ho realizovat. Samotná akce by se měla konat v koncem července.
  Podpora: 25.000,-

  Pohádkové cestování
  Projekt je zaměřen na hraní tří divadelních představení – pohádek, které děti znají. Vystoupení bude kombinací hereckého a loutkového představení, se kterým tým chce odehrát 15 – 20 představení v mateřských, základních a speciálních školách a nemocnicích v celém Pardubickém kraji. Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku a děti do 8 let. Smyslem projektu je v „přetechnizované“ době vrátit smysl pro hru a rozvoj fantazie. Projekt by měl být realizován od června do prosince s tím, že samotná představení začnou v červenci. Tým se ucházel v minulosti již s jiným projektem, který nebyl podpořen. Tým vznikl při společném realizování alternativního představení Webmasters na mezinárodním festivalu Surva v bulharském městě Perniku.
  Podpora: 26.100,-

  Romské zpěvy
  Projekt je zaměřen na přiblížení kouzla romské kultury a nenásilného poznávání kulturních odlišností. Tým v rámci projektu si chce vyrobit tradiční romský oděv a následně se prezentovat na řadě akcí (např. slavnosti města Dašice, country setkání, veřejné vystoupení v Ústí nad Orlicí). Projekt je primárně určen dětem do patnácti let, sekundárně veřejnosti při akcích. V rámci projektu bude kromě představení na veřejnosti probíhat i výuka romských tanců a zpěvu. Projekt bude realizován od června do konce záři.
  Podpora: 50.000,-

  Beseda Střítež
  Projekt má několik cílů, ale mezi hlavní patří vytvoření prostoru pro setkávání lidí a pořádání kulturních a společenských akcí. Tým chce opravit několik let nepoužívaný a chátrající objekt, ve kterém je pódium, taneční parket, toalety, stavební buňka (občerstvení), aby bylo možno jej používat pro různé kulturní akce. Projekt je určen široké veřejnosti v obci Střítež, která je integrovanou obcí města Polička. Tým věří, že obnova areálu bude impulsem pro návrat kulturního života a v rámci projektu chce uspořádat například Dětský den nebo divadelní a hudební produkce.
  Podpora: 50.000,-

  Internetový koutek pro pacienty interního oddělení
  Projekt si klade za cíl umožnit pacientům interního oddělení přístup na počítače i v době, kdy se nekoná výuka, a to zejména díky instalaci bezpečnostních skříní – aby počítače byly na chodbě k dispozici, ale nemohlo dojít k jejich odcizení. V současné době projekt má dva počítače – jeden stolní a jeden přenosný. V rámci druhého ročníku chce tým dokoupit jeden stolní počítač a od června do září realizovat výuku (doba je volena podle toho, kdy tým není ještě na vysokých školách). Komunikace s týmem při prvním ročníku byla vzorná.
  Podpora: 30.000,-

  Život jménem příroda
  Projekt navazuje na úspěšné vybudování Naučné stezky Pernštejnskými rybníky na Pardubicku a aktivity rozšiřuje o řadu jednodenních akcí (např. Život racka, Putování za chřastálem aneb Mezi stébly najdeš ptáka, Vlašťovky a venkov, Do kraje rákosin a vod, Ptačí festival, Za barvami podzimu apod.), a také ekologickou výchovu zejména pro děti. Tým v loňském roce velice dobře fungoval – byl komunikativní a dával vědět o všech svých počinech. Tým spolupracuje s řadou ekologických organizací a komunikuje s médii. Projekt bude realizován od června do prosince.
  Podpora: 30.000,-