Logo kampaně Evropa mladýma očimaPočátkem října spustilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) novou webovou stránku www.evropamladymaocima.cz . Ta je hlavním informačním kanálem ke kampani na podporu českého předsednictví Radě Evropské unie v oblasti mládeže, která se shodně s názvem webové stránky jmenuje „Evropa mladýma očima“.

    Stránky jsou určeny jak mladým lidem, tak i pracovníkům s dětmi a mládeží. Cílem kampaně je především přinášet informace o Evropské unii a možnostech, které nově nastupující generaci skýtá. Konkrétně se zaměřuje na období příprav, realizace a následného vyhodnocování českého předsednictví EU.

    Na kampani vyhlášené MŠMT se podílí přes 20 neziskových organizací, jejichž počet v dalších měsících ještě vzroste. Na stránkách www.evropamladymaocima.cz je možné nalézt kromě jiného i řadu aktuálních informací o kampani a kalendárium akcí, jež se k ní vztahují. Zájemci se tak mohou díky webu kupříkladu přihlásit do kreativní soutěže pro mladé Move Your City!, která účastníkům ukládá umělecky ztvárnit jejich představy o evropském městě budoucnosti, nebo se zapojit do panelové diskuse na téma „Jak mohou mladí lidé přispět k mezikulturnímu dialogu“.

    Kontakt: jana.belohlavkova@crdm.cz

    Autoři