Compendium dobré praxe aneb Výchova k lidským právům ve školských systémech Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky V letošním roce vyšla anglicky příručka Výchova k lidským právům ve školských systémech Evropy, Střední Asie a Severní Ameriky – Compendium dobré praxe.
  Na jejím vydání se podílely mezinárodní organizace, zabývající se lidskými právy – UNESCO, Rada Evropy, OSN a Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Publikace zahrnuje 101 vybraných příkladů výchovy k lidským právům z více než padesáti zemí světa. Úspěchem je, že se mezi nimi umístily dokonce tři projekty z České republiky! Jedním z nich je příručka, kterou vydala Česká rada dětí a mládeže v rámci kampaně „Každý jsme jiný – všichni rovnoprávní“ pod názvem Začněme třeba takhle…

  Jak vzniklo Compendium?
  Úřad pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Office for Democratic Institutions and Human Rights - The Organization for Security and Co-operation in Europe) V době, kdy uplynulo 60 let od vydání Všeobecné deklarace lidských práv a OSN vyhlásila dekádu výchovy k lidským právům, rozhodly se čtyři výše jmenované mezinárodní organizace nabídnout jednotlivým národům praktický manuál, který by obsahoval ty nejlepší rady a možnosti, jak učit základním právům již děti a mladé lidi ve školách. Oslovily tedy vlády, ministerstva a vzdělávací instituce členských zemí. Sešlo se 237 projektů od vládních i nevládních organizací, profesionálních institucí, dobrovolných sdružení i od jednotlivých pedagogů. Každý materiál byl posuzován, jak splňuje kritéria, jako vhodnost, účinnost, originalita, snadné použití, přizpůsobivost, dlouhodobost, možnost zapojení všech…
  Z těchto praktických návodů, jak seznamovat děti s lidskými právy, bylo do příručky vybráno 101 nejlepších.

  Mezi úspěšné projekty
  crdm se zařadil také český projekt Jeden svět na školách (www.jedensvetnaskolach.cz) – série dokumentárních filmů na téma lidských práv, který již několik let realizuje humanitární organizace Člověk v tísni. Dalším českým úspěchem byl projekt Czechkid (www.czechkid.cz), který je komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy do škol.

  Chytré návody
  se sešly skutečně z velmi pestré palety zemí, účastnilo se například Estonsko, Arménie, Slovinsko, Irsko, Ukrajina, Španělsko, Kanada, Itálie, Turecko, Moldávie…
  A o čem byly další projekty? Francie například představila on-line knihovnu na téma lidských a dětských práv. Belgie zase animované CD a internetové stránky na téma starých civilizací a světových náboženství. Rakousko se účastnilo s projektem kurzů pro učitele, Slovensko s řešením výuky předškoláků z národnostních menšin. Spojené státy vytvořily projekt on-line semináře na téma holocaustu…
  Každý jiný, každý originální.

  Nejlepší představu získáte prolistováním samotného Compendia. Příručka Human Rights Education in the School Systems of Europe, Central Asia and North America: A Compendium of Good Practice v angličtině je ke stažení na adrese: http://www.osce.org/publications/odihr/2010/02/40041_1430_en.pdf

  Příručka Začněme třeba takhle…,
  Metodická příručka plná her na téma lidských práv kterou vydala před třemi lety Česká rada dětí a mládeže, je plná interaktivních her s tématy lidských práv a multikulturní společnosti. Je rozdělena na tři části – jedna zahrnuje hry uvnitř – v místnosti, ve třídě, v klubovně, druhá nabízí hry ven, a ve třetí části najdete hry dlouhodobé, použitelné jako celoroční nebo táborové. Příručka je určena zejména pro sdružení pracující s mládeží. Hry jsou ale využitelné i v deštivých obdobích školních výletů a letních táborů, nebo jako doplnění probíraného tématu pro pedagogy na školách. Stáhnout elektronické formě si ji můžete zde

  Autor