Evropský parlament pro studenty (ilustrační foto Ondřej Marek)Díky simulační hře „Evropský parlament pro studenty – MééEU“ středoškolští studenti v rolích virtuálních europoslanců rozhodují o EU. Hodnotí ekonomickou situaci Řecka, předkládají návrhy o pravidlech využívání obnovitelných energií, nebo o kouření na veřejných místech.
  Do simulační hry přibližující dění v Evropském parlamentu se od října 2009 zapojilo téměř 100 studentů, kteří diskutují a virtuálně rozhodují o stejných tématech jako skuteční europoslanci. Díky portálu www.dvorek.eu mohou o svých názorech publikovat nejen diskusní příspěvky, ale i články a informace o vlastních tzv. miniprojekech. Nejaktivnější hráči pojedou na studijní cestu do Evropského parlamentu v Bruselu.

  „ Jsem rozhodně proti dalšímu porušování soukromí cestujících. Nesouhlasím s tím, že by po 11. září hrozba terorismu vzrostla. Jenom je více propírána médii a díky opatřením jako je tohle je více na očích a myslích v podstatě celého západního světa.“ Například argumentoval k problematice detektorů pro fyzickou kontrolu virtuální europoslanec Hynek V. Jarmila.

  dvorek.eu Hra „Evropský parlament pro studenty – MééEU“ navazuje na předchozí aktivity portálu www.dvorek.eu , ale rozvíjí je do virtuální simulace rozhodování v Evropském parlamentu.
  „ Mile nás překvapilo zapojení hráčů do živých diskuzí, ale zarazil nás euroskeptismus zřejmý z jednotlivých hlasování. Takový jsme neočekávali. “ komentuje průběh hry autor projektu Ondřej Marek.
  Pro potřeby hráčů, ale i ostatních návštěvníků portálu www.dvorek.eu byla připravena netradiční interaktivní prezentace Evropského parlamentu „Evropský parlament v 15 kapitolách “. Seznámit se s ní můžete na www.ep15.cz nebo na www.cpkp.cz/ep15.html .

  Evropský parlament Tyto aktivity jsou zajímavými nástroji pro výuku společenských věd a občanské nauky a realizaci průřezového tématu „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“.
  Projekt CpKP střední Čechy „Evropský parlament pro studenty“ byl podpořen grantem Evropského parlamentu. Veškeré informace tak odrážejí názory autorů projektu a nikoliv oficiální stanovisko Evropského parlamentu.
  Více informací naleznete: www.dvorek.eu

  Centrum pro komunitní práci Kontaktní email: redakce@dvorek.eu
  CpKP střední Čechy
  Vodičkova 36
  110 00 Praha 1
  Ilustrační foto Ondřej Marek

  Autor