Bruselský hotel, v němž probíhala jednání o budoucnosti programů pro mládež Ve dnech 28. a 29. října pořádala Evropská komise, Evropské fórum mládeže a Evropská společnost pro občanskou společnost Stakeholders forum k budoucnosti evropských programů pro mladé (Stakeholders forum = konference zahrnující zástupce všech účastníků procesu, tedy od úředníků, výzkumníků, po zástupce neziskových organizací a mladých lidí).

  Účelem konference bylo předat doporučení Evropské Unii, jak dále dle našich názorů organizovat programy pro mladé, jako je Mládež v akci, Erasmus, Comenius, Leonardo, Erasmus-Mundus a další. Evropská unie funguje na základě tzv. finančních perspektiv, což je šestileté období, na které vždy EU vyčleňuje své prostředky do jednotlivých oblastí a programů. Současná finanční perspektiva končí v roce 2013, a proto se již pomalu začíná připravovat, co a jak v letech 2014 – 2020. Přeci jen, než se dohodne celá Evropa, tak to chvíli trvá.

  Velkou otázkou, kterou ČRDM sleduje, je i budoucnost samotného programu mládež v akci, neboť se v Evropě objevují snahy o sloučení všech programů pro mladé do jednoho velkého, který by měl na starosti obstarávat veškerou agendu. ČRDM mimo jiné upozorňuje na zvláštnost a jedinečnost programu Mládež v akci a snaží se jej udržet tak, aby jej i nadále mohli využívat jak mladí, tak sdružení dětí a mládeže v České republice.

  crdm Zástupce České rady dětí a mládeže se účastnil tedy i pracovní skupiny k budoucnosti programu Mládež v Akci. Na jednání se setkal i s dalším zástupcem ČR na tomto fóru, a sice zástupkyní Národního informačního centra mládeže.

  Jednou z hlavních zpráv, které naše pracovní skupina předala Evropské Komisi, bylo doporučení uchovat program Mládež v akci i do budoucna, zaměřit se na jeho zjednodušení, snížit konkrétní nároky na papírování při obdržení grantu, uchovat jeho jedinečnost zaměřenou na neformální vzdělávání, tedy vzdělávání mimo rámec škol a na dobrovolné bázi, a řadu dalších konkrétních kroků, které nám mohou umožnit čerpat tyto evropské prostředky i pro naše aktivity.

  Pokud máte sami připomínky k programu Mládež v akci a jeho budoucnosti, neváhejte a využijte možnost on-line konzultace Evropské komise, která je dostupná v češtině na http://europa.eu/youth/enew.cfm?nid=1791&sid=1776&l_id=cs. Své názory můžete předávat do 30. listopadu 2010.

  Autoři