Vážený pane ministře,

  dovolte, abychom Vás pozdravili a navázali na rozpravu, kterou jsme s Vámi vedli ve věcném a přátelském duchu dne 4. září 2012.

  Ve stejný den, kdy proběhla Vaše schůzka s námi, zástupci České rady dětí a mládeže, jste na tiskové konferenci připustil, že nekvalitně připravené projekty a prodlevy mohou připravit Českou republiku o několik miliard korun. To se týká například programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Vzhledem k tomu, že jde o operační program, ke kterému máme díky dosavadním zkušenostem blízko, z něhož některá sdružení sdružená v České radě dětí a mládeže úspěšně čerpají prostředky na zdařilé projekty, dovolujeme si vznést následující apel.

  Členská základna našich spolků, tvořená téměř výlučně dobrovolníky, nám klade v kontextu s výše uvedenou obavou oprávněné dotazy. Nabádá nás k tomu, abychom se ve spolupráci s vámi pokusili co nejaktivněji pracovat pro to, aby alespoň malá část prostředků, u kterých hrozí, že nebudou smysluplně využity, byla použita právě pro oblast práce s dětmi a mladými lidmi.

  Dobrovolná práce ve spolcích, lhostejno, zda klasických turistických či tábornických, jakými jsou například Junák, Pionýr, mladí hasiči či Asociace turistických oddílů mládeže, nebo ve spolcích křesťanských, folklorních či sportovně zaměřených, se dlouhodobě potýká se nedostatkem prostředků. Přitom právě v našich dobrovolnících vidíme obrovský potenciál nápadů, energie, nezměřitelný přínos pro výchovu, smysluplnou zábavu a vzdělávání mladých lidí.

  Prostředků z evropských strukturálních fondů, které jsme doufali získat právě prostřednictvím úřadu dnes Vámi spravovaného, není zdaleka tolik, kolik jsme předpokládali v minulosti. Je třeba říci, že Vaši předchůdci nám v tomto smyslu dávali opakovaně naději – ta se však většinou neproměnila v realitu.

  Náročnost projektů, skrz které se k evropským prostředkům dostáváme, je značná. I tak jsou, jak jsme uvedli výše, některé spolky alespoň dílčím způsobem úspěšné.

  Vážený pane ministře,

  Česká rada dětí a mládeže je připravena s Vaším úřadem vstoupit v této věci okamžitě v kontakt. Dlouhodobě spolupracujeme s odborem pro mládež. Věříme, že v jeho řediteli najdeme vhodného partnera. Apelujeme tedy na Vás, kterého jsme za krátkou dobu poznali jako uvážlivého, ale dostatek rozhodného ministra, abyste se přes všechny peripetie s tím spojené pokusil prorazit složité předivo, které (nejen) na Vašem úřadu komplikuje jednoduché čerpání evropských prostředků. Česká rada dětí a mládeže je v tom připravena ihned pomoci a kooperovat s Vaším úřadem na věci i v budoucnu. Zasaďme se, prosíme, společně o to, aby tolik potřebné prostředky neskončily bez užitku.

  Věříme, že šance ještě existuje.

  Za Českou radu dětí a mládeže

  Aleš Sedláček, v.r.
  Předseda ČRDM

  Ondřej Šejtka
  Místopředseda ČRDM

  Tomáš Novotný
  Předseda Asociace turistických oddílů mládeže ČR

  Josef Výprachtický
  Starosta Junáka – svazu skautů a skautek ČR

  Martin Bělohlávek
  Předseda Pionýra

  Praha, 13. 9. 2012


  Adresováno:

  prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
  ministr školství
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská 17, 118 12 Praha 1