Jednání k participaci mládeže se uskutečnilo v úterý 28. května 2013 odpoledne v kanceláři předsedy České rady dětí a mládeže.

    Jednání zástupců ministerstev a neziskového sektoru k participaci mládeže proběhlo 28. května v ČRDM

    Jednání zástupců ministerstev a neziskového sektoru k participaci mládeže proběhlo 28. května v ČRDMJednání zástupců ministerstev a neziskového sektoru k participaci mládeže proběhlo 28. května v ČRDM Cilem schůzky bylo stanovit jasné cíle v oblasti participace mládeže pro novou Strategii pro mládež na období 2014 – 2020 a nastolit spolupráci napříč oblastmi, které ovlivňují život mladých lidí. Proto se také jednání účastnili i zástupci několika ministerstev – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury i zástupci z řad neziskového sektoru. Schůzku moderovala Zdenka Mašková z Odboru pro mládež MŠMT.