Březový lístek je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Zeptali jsme se:

  1. V jaké organizaci působíš, co s dětmi děláš a co tě na práci s dětmi baví?
  2. Při jaké příležitosti jsi svůj poslední BL dostal a co to pro tebe znamená?

  Jiří Snihota – „Snížek“, žlutý BL (4. stupeň)

  1. Působím v KaP Ha–Há jako spoluorganizátor letních táborů a oddílový vedoucí. Mým cílem je šíření znalostí, prohlubování odpovědnosti k přírodě a podpora talentu. Rád se dělím o nabyté znalosti z jakéhokoliv odvětví a zanechávám “pomyslný otisk” budoucím generacím.

  2. Poslední – to znamená 4. – březový lístek, jsem dostal na letním rekreačním táboření pro děti, pořádaném pod hlavičkou KaP. Znamená pro mě díky za odvedenou práci a je pro mě inspirací k další činnosti 🙂

  Jan Burda hovoří o Galénově nadačním fondu a ocenění Březový lístek.

  #brezovelistky

  Březový lístek
  Březový lístek a Galénov nadační fond je ocenění, které si mezi sebou v České republice navzájem udělují vedoucí dětských oddílů za práci s dětmi a pro děti. Má dvanáct stupňů, které postupně vyjadřují rozsah práce oceněného vedoucího. Historie Březových lístků sahá až do roku 1966, u jeho zrodu stál Jan Galén Šimáně a jeho přátelé, o další pokračování tradice pečuje Galénův nadační fond.

  Informace a pravidla udělování naleznete na webu www.brezovylistek.cz a také na Facebooku www.facebook.com/brezovelistky.

  Autoři