V sobotu 21. 1. 2017 jsme sněmovali v Hronově, v rodném městě Aloise Jiráska, v domovském městě oddílu Lotrů a v neposlední řadě také v krásném klidném zasněženém městě nad řekou Metují.

  Asociace TOM Byl to sněm v pořadí třináctý a v sále Jiráskova divadla se sešlo 153 hlasujících zástupců z 89 oddílů, další čestní hosté a přátelé spolku. Od pátečního večera do nedělního dopoledne měl hronovský TOM Lotři pod taktovkou Tomáše Buriánka napilno. Mladí tomíci v zelených tričkách a tým z ústředí hladce zajišťovali hlavní dění v divadle, stravování a ubytování.

  V lednu 2017 sněmovali tomíci v Hronově Sněmování otevřely filmové sestřihy z Jiráskova historického dramatu o Janu Husovi. Ty pak vystřídal naopak úplně nový film. Film o tomících. Je z dílny Michala Merhauta a Kateřiny Frdlíkové a jmenuje se Tomíci, 25 let. Je to dokument o našich oddílech, o akcích, o chalupách a vůbec o celém spolku. V sále film vyvolal obrovský, dlouhý potlesk, který si zasloužil. Zdravice na sněm přivezli čestní hosté -emeritní předseda KČT Jan Havelka, předseda KČT Vratislav Chvátal, předseda ČRDM Aleš Sedláček a Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu. Sněm pozdravili i domácí-paní ředitelka Jiráskova divadla Markéta Machová, místostarosta Hronova Josef Thér a Tomáš Buriánek za organizátorský oddíl.

  V lednu 2017 sněmovali tomíci v Hronově Z úst náčelníka Tomáše Novotného zazněla zpráva o stavu spolku. Po temnějším a smutnějším úvodu, kdy vzpomenul na ty, kteří nás v poslední době opustili, v ní shrnul dva roky práce ústředí a vedení. Spolkovým vyznamenáním, Stříbrným hořcem, byli vyznamenání dlouholetí vedoucí Milan Zelenka (TOM Výrové, Postoloprty), Jarmila Hanáková-Saxana (TOM Kamzík, Boršice), Zdenka Formánková (TOM Robinsoni, Poděbrady), Jana Šťastná (TOM Racek, Brno), Václava Hušková (TOM Pěšinky a Ostříži, Hradec Králové). Oceněný byl také hronovský oddíl Lotrů za spolupráci s hendikepovanými.

  V lednu 2017 sněmovali tomíci v HronověV lednu 2017 sněmovali tomíci v Hronově Tento sněm čekala volba nového předsednictva Asociace TOM. Do funkce byli zvoleni dosavadní členové (Tomáš Novotný ve funkci předsedy, Tomáš Hurt jako místopředseda), nově Stanislav Prais z TOM Sirius, Ostrava, který je zároveň šéfem Rady vzdělávání našeho spolku. Staronová bude i revizní komise, kterou doplní nově Petr Balcer. Tomáš Hurt s Ondřejem Šejtkou promluvili o novinkách a změnách, které se týkají elektronické evidence, možnosti účtování v programu ESO, o volání v asociační síti a dalších provozních záležitostech.

  V lednu 2017 sněmovali tomíci v Hronově V odpolední části sněmu se představili tanečním vystoupením přátelé ze stacionáře Cesta Náchod, kteří se během roku plaví po vodě s hronovskými tomíky. Odpolední hlasování se týkalo změn stanov spolku. Členství tomíků v KČT je od roku 2017 nepovinné, bylo proto i v tomto duchu odsouhlaseno vypuštění odpovídajícího článku ze stanov. Další změnou bude prodloužení intervalu mezi sněmy, a to na 3 a 2 roky. Tudíž i volební období vedení a revizní komise se prodlužuje na pět let.

  V lednu 2017 sněmovali tomíci v Hronově Prezentace a pozvánka na Letní táborové školy od Iva Skočka a Zdeňka Šmídy i letos vzbudila zájem a doufejme, že zajistila obsazení obou letních termínů. Stanislav Prais informoval o činnosti Výchovné rady a představil všechny akce a kurzy, které pro tomíky organizují. Tomáš Fúsek promítl záběry ze všech úrovní turistických závodů. Kromě filmové premiéry tento sněm představil i novu Velkou knihu o tomících. Opravdu velká kniha byla pokřtěna jejími autory-Tomášem Novotným, Zuzanou Antošovou, Lukášem Huškem, Kamilem Podroužkem a Janem Havelkou.

  Dále na pódiu představovaly svoji činnost oddíly, které se věnují nemocným dětem (TOM Klíček), táboří s kamarády z ukrajinského Čechohradu (TOM Tuři, Olomouc) anebo například slaví oddílové výročí (TOM Kamínek z Chropyně).

  Sněm zakončila v neděli příjemná procházka po zasněženém Hronově.

  Celému ústředí a hronovským Lotrům patří za organizaci sněmu velké díky.

  Anežka Klabanová, TOM Robinsoni, Poděbrady