Nynější předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti) bude stát v jejím čele i v období let 2017 až 2020. Rozhodli o tom jednomyslně svými hlasy delegáti a delegátky 46. Valného shromáždění ČRDM, konaného 6. dubna 2017.

  Aleš Sedláček - znovuzvolený předseda České rady dětí a mládeže (foto Jiří Majer)

  Volební výsledek nebyl nijak překvapivý – Aleš Sedláček, který se v dané výseči neziskového sektoru těší značnému renomé, neměl protikandidáta a nominovalo ho hned několik významných organizací: Klub Pathfinder, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže ČR, Junák – český skaut, Česká tábornická unie, Liga lesní moudrosti, Altus a Duha – spolek dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi.

  Česká rada, kterou povede již třetí volební období, je přitom sice stabilní, ale ve své podstatě zároveň velice pestrou střešní organizací.
  Z jednání 46. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Svědčí o tom ostatně i složení nového představenstva, jakožto nejvyššího orgánu ČRDM, navrženého staronovým předsedou a schváleného na Valném shromáždění spolu s ním:
  Jan Cieslar (Junák – český skaut) – 1. místopředseda, Tomáš Hurt (Asociace TOM ČR) – místopředseda, Jakub Fraj (Klub Pathfinder), Jan Burda (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina),Hlasování (foto Jiří Majer) Karolína Musilová (Česká tábornická unie), Michal Vyvlečka (Klub Domino, Dětská tisková agentura), Stanislava Kantorová (Duha – spolek dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi), Štěpán Kment (Česká středoškolská unie), Tomáš Navrátil (Junák – český skaut), Vendula Nejedlá (Pionýr), Vlastimil Jura (Projekt Odyssea) a Aleš Kubíček (Mladí občané).

  Z jednání 46. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z jednání 46. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Na své znovuzvolení reagoval Aleš Sedláček těmito slovy: „Na všechno, co dělám, se snažím pořád koukat pohledem člověka, který stojí ‚dole‘. Já mám tedy ještě tu výhodu, že jsem sice z Prahy, z pražské aglomerace, ale často se pohybuji v těch nejchudších oblastech západních Čech, a pracuji tam taky – vytvářím tam vzdělávací centrum, starám se tam o přírodu…Z jednání 46. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Snažím se na to dívat vždycky optikou těchhle lidí, kteří mají do Prahy daleko, do kapsy hluboko a jediné, co, tak mají nějaké své ideály. Ale když mají ty ideály, tak mají šanci, že je někdy zrealizují. Často se totiž setkávám i s lidmi, kteří do kapsy hluboko nemají, ale vlastně vůbec žádné ideály nemají, nemají žádný životní smysl.
  Z jednání 46. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) Tahle oblast (práce s pro mládež v neziskovém sektoru) je mi blízká tím, že tady právě potkávám lidi, které ty ideály mají – a pokud mohu být blízko a nějakým způsobem pomoci, tak mě to samozřejmě naplňuje – díky za to.“

  Gratulace od hasičů... (vlevo předsedkyně Sdružení haisčů Čech, Moravy a Slezska Monika Němečková, foto Jiří Majer)...od woodcrafterů (blahopřeje náčelník Ligy lesní moudrosti Filip Chmel, foto Jiří Majer)Čerstvý volební výsledek kvitovala řada gratulantů, mj. Monika Němečková, „první dáma“ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jedné z největších členských organizací ČRDM: „Česká rada je tu pro děti, a nyní je i sama šťastným dítětem. Tím hlavním důvodem k jejímu štěstí je skvělý otec – Aleš Sedláček, staronový předseda ČRDM. Sdružení hasičů je hrdým členem rady a po včerejší volbě předsedy o to více, že můžeme dále pracovat s vědomím, že jsme v těch nejlepších rukách. Hodně štěstí, Aleši.“

  ...a od skautů (vlevo starosta Junáka - českého skauta Josef Výprachtický, fotoJiří Majer)„Mám radost, že Aleš Sedláček bude pokračovat v práci předsedy ČRDM. Je schopen diplomaticky, i s důrazem, hájit a vytvářet podmínky pro činnost volnočasových organizací dětí a mládeže, zvláště na poli zákonů a související legislativy. Na základě vlastních zkušeností dobrovolníka je zárukou zachovávání jednoduchých podmínek pro práci dobrovolných vedoucích. Má rozhled, vyjednávací schopnosti a cit pro dialog na nejvyšší úrovni. Je aktivní a kreativní ve vizích,“ pronesl starosta Junáka – českého skauta Josef Výprachtický na adresu znovuzvoleného Aleše Sedláčka.

  Z jednání 46. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Petr Scheirich, zástupce nově přijaté organizace, představuje Českou astronomickou společnost (foto Jiří Majer) Valné shromáždění během dvouapůlhodinového jednání, konaného v zasedací místnosti SMOSK v centru Prahy, dále přijalo do ČRDM novou členskou organizaci – Českou astronomickou společnost (www.astro.cz), založenou v r. 1917. Jde o dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o danou oblast z řad veřejnosti.
  Jejím přijetím se aktuální počet členských formací ČRDM zvýšil na 98. Další z uchazečů o členství – Spolek Bzuk – se svou žádostí (prozatím) neuspěl, a to s ohledem na nedostatky zjištěné v jeho stanovách.

  Hlasování (foto Jiří Majer)crdmDelegáti 46. VS ČRDM mj. také schválili upravený rozpočet ČRDM na letošní rok, Výroční zprávu za rok 2016, hospodářskou zprávu za loňský rok a vzali na vědomí návrh priorit na ten letošní. Zástupci dětských a mládežnických spolků rovněž vyslechli řadu věcných informací o aktivitách vyvíjených vedením České rady v jeích klíčových projektech.


  Aleš Sedláček – PROFIL
  Dlouhodobě se snaží ovlivnit společenské a legislativní prostředí v České republice nejen ve prospěch organizací, pracujících s dětmi a mládeží, ale i ostatních veřejně prospěšných neziskových organizací. To by mělo být bez zbytečných zásahů státní moci. Mělo by respektovat a oceňovat dobrovolnickou práci. Za základ celého neziskového sektoru považuje malé spolky v poslední vesnici. Snaží se dívat na svět jejich optikou, byť sám vede velkou stabilní a profesionalizovanou Radu, která zastřešuje bezmála stovku organizací, pracujících s dětmi a mládeží. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU. Vyrostl a stále je aktivním členem a dobrovolníkem v Lize lesní moudrosti, kde se věnuje vzdělávacím projektům a pravidelně pracuje s dětmi na Praze 6. Zajímá se o woodcraft a kulturu severoamerických indiánů. S rodinou žije v Horoměřicích. Je společníkem v Tribar s.r.o., členem Rady vlády NNO, České komise pro UNESCO, Komory mládeže, poradcem Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy.