Středisko volného času TYMY také na letošní prázdniny připravilo spoustu zajímavých táborů.

  Mezi ty tradiční již řadu let patří Indiánský tábor v Podhradní Lhotě. V letošním roce se tento tábor konal pod názvem Indiánskou stezkou a společně s indiány se na táboře v Podhradní Lhotě konal také tábor – Léto s tancem a Přírodovědné bádání.

  Letní tábor Hned první prázdninovou neděli se zde sjelo 38 dětí, které tímto táborem zahájily své letošní letní prázdniny. Děti byly rozděleny do šesti skupin: tří indiánské kmeny – Navahové, Dakotové a Siuxové, dále jeden tým přírodovědců a dva týmy tanečnic.

  Mezi táborníky se během tábora přijelo podívat několik zajímavých hostů, kteří dětem předali své znalosti a dovednosti a za to jim patří velký dík. Zajímavé setkání bylo s lesákem panem Mucalíkem, který dětem vyprávěl o lese a ekologii. Velmi zajímavé bylo také večerní povídání o deštném pralese spojené s bubnováním s Alešem Hrbáčkem. Dalším příjemným setkáním byla také rukodělná dílna, ve které si děti vlastnoručně vyrobily papír. Také pozorování noční oblohy s Tomášem z hvězdárny ve Valašském Meziříčí byl opět skvělý zážitek. Nechyběla ani výuka country tanců s Martinem Budišem.

  V průběhu tábora se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí ze života indiánů, naučily se tance, zpívaly indiánské písně, pobývaly v teepee a vařily v přírodě.
  Mezi nejoblíbenější aktivity patřily „bojovky v lese“ a stavba přístřešku, děti byly nadšeny také ze všech sportovních soutěží.

  Vyvrcholením celého týdenního pobytu byla v pátek v noci výprava k šamanovi, kde všechny indiánské kmeny získaly symbol přátelství a kamarádství – srdce. K šamanovi byly pozvány také bledé tváře (přírodovědci a tanečnice), získaly od něj na památku náramek.
  Děti z Přírodovědného bádání v průběhu tábora pozorovaly spoustu různých živočichů, sbíraly léčivé byliny, hrály v lese hry a také si vyzkoušely různé výtvarné techniky.

  Letní tábor Tanečnice měly program zaměřený hlavně na taneční průpravu, přijel mezi ně také lektor Eda Kotikov, který je naučil několik prvků hiphopu. Tanečnice se v průběhu tábora rovněž naučily úplně novou choreografii. Kromě tanečního programu se zapojily do táborové olympiády a také do večerních programů.

  Velmi příjemným zážitkem pro všechny byly večerní táborové ohně s povídáním a písničkami a taktéž čtení příběhů ze života indiánů, které dětem předčítali jejich náčelníci.

  Poslední táborový den na děti čekalo ještě hodně práce. Musely se sbalit, uklidit po sobě ve stanech, ale také v celém tábořišti. V poledne se začaly už sjíždět bledé tváře – naši rodiče, pro které děti připravily krátkou ukázku, co se na táboře naučily. Rodičům předvedly své pokřiky, rituální tance i společný country tanec; tanečnice vystoupily se svou zajímavou choreografií a součástí závěrečného nástupu bylo také spuštění vlajky.

  Letní tábor – všichni (foto SVČ TYMY, 2019)Loučení bylo velmi smutné, nechyběly ani slzičky. Pobyt ve vesnici „Čokan Nagi“ velmi rychle uběhl, děti poznaly spoustu nových kamarádů a zažily hodně krásných společných zážitků. Věříme, že nově získané kamarádství bude všechny provázet nejen po dobu prázdnin, ale i během školního roku. Už teď se těšíme na naše potáborové setkání, které se uskuteční 13. až 14. září.

  Děkuji všem, kteří tento tábor připravili. Všem vedoucím, kuchařkám a ostatním pracovníkům tábora.

  Autorka je ředitelkou SVČ TYMY

  Autoři