Den po globální stávce za zlepšení světového klimatu, plánované na pátek 20. září, se uskuteční historicky první mládežnický summit o klimatu v OSN.

  Ten se stane globálním diskusním fórem o efektivních řešeních daného tématu a platformou k setkání a dialogu mladých lidí s lídry států. Vybraní zástupci tohoto fóra mladých pak budou o svých jednáních referovat 23. září na Summitu pro klimatickou akci, na nějž do newyorského sídla světové organizace sezval šéf OSN António Guterres nejvyšší politické představitele všech zemí. Velice nás těší, že Českou republiku bude na obou fórech reprezentovat naše nová mladá delegátka do OSN Bára Kvasničková.

  Foto Jiří MajerMladé delegátky do OSN Barbora Kvasničková a Alžběta Filipková (foto Jiří Majer)„Velmi si vážím a děkuji za oslovení ze strany Ministerstva zahraničních věcí České republiky,“ vyjadřuje svoji radost Bára. Teprve devatenáctiletá absolventka studia na francouzsko-českém Gymnáziu Jana Nerudy byla přijata na University College of London. V červnu 2019 se spolu s Alžbětou Filipkovou stala delegátkou 4. ročníku programu Mladí delegáti do OSN/UN Youth Delegates Programme.


  Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě Organizace spojených národů. Tedy zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv – a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. Program v ČR koordinuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81).


  Za rozhodnutím Ministerstva zahraničních věcí České republiky vyslat na summit právě Barboru Kvasničkovou stojí dlouhodobý zájem této mladé ženy o klimatické změny. Ten již navíc doprovází i řada dílčích úspěchů.

  Při studiu na gymnáziu dokumentovala, jak probíhá výzkum environmentálního historika z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR i v otázce klimatických změn. Po konzultaci s vedoucí bádání o “Stalinském plánu na přetvoření přírody v Československu,” historičkou Mgr. Doubravkou Olšákovou PhD, ve své práci Bára zmínila například nebezpečí, které představuje naplňování politických ambicí v rozporu s klimatickými podmínkami, jako tomu bylo u Stalinského plánu. Své znalosti o politice klimatických změn dále prohloubila při ročním stipendijním pobytu na střední škole Tower Hill School v USA. Napsala komparativní práci o rozdílné roli USA při vyjednávání Pařížské dohody a Kjótského protokolu, pařížského předchůdce z konce 90. let.

  Barbora stojí rovněž za měsíční mediální výzvou „Neplastový březen“ za účelem snížit jednorázovou spotřebu plastů. Na Gymnáziu Jana Nerudy spoluorganizovala stávky Fridays for Future nebo přednáškovou konferenci NeruDny 2019 – část programu s environmentální tematikou. Od ledna 2017 působí jako dobrovolnice v NNO Tamjdem, má za sebou též roční aktivistické školení Akumulátor, v rámci kterého se podílela na přípravě jednodenního festivalu na podporu aktivismu ve Zlíně s názvem „MĚŇ – Co chceš, to můžeš“.

  Lucie Smolková (foto z FB Lucie Smolkové)Kritériem pro výběr držitelů tzv. Zelených jízdenek byla jejich účast na klimatických akcích (foto z FB Lucie Smolkové)Na mládežnický summit o klimatu vyjedou za ČR celkem dvě mladé Češky. Brněnská studentka Lucie Smolková se totiž stala držitelkou „Zelené jízdenky“, jejichž majitelé byli vybráni z více než sedmi tisíc uchazečů ve věku od 18 do 29 let. Kritériem pro výběr byla aktivní účast zájemců na klimatických akcích „Jednu z pouhé stovky tzv. Zelených jízdenek – pro celý svět – získala Luk Smolková, koordinátorka Fridays for Future z Brna. Moc gratuluji k úspěchu a smekám za odvedenou práci. Už teď se nesmírně těším, jak vše za měsíc dopadne,“ okomentovala nastalou situaci Bára.

  Autoři