Hodina H vyslala tři skupiny mladých lidí na tři různé zahraniční projekty. Všechny tři projekty se konaly v rámci programu Erasmus+ a přinesly mladým lidem mnoho nových znalostí a dovedností.

    První skupina tvořená dvěma slečnami vyjela do nedalekého Maďarska. Tam se konalo školení s názvem “Room around me” neboli “Prostor kolem mě”. Hlavním tématem byl prostor kolem nás, ovšem ten digitální. Mladí pracovníci s mládeži a mladí lidé, kteří se o práci s mládeží zajímají, rozvíjeli své znalosti a dovednosti v oblasti bezpečného chování v online prostoru, sdíleli svoje zkušenosti a učili se nové metody, jak s mladými pracovat tak, aby byli připraveni na kyber-svět, uměli se v něm orientovat a chovat se v něm vědomě s tím, že rozumí souvislostem, následkům a jsou si vědomi i hrozeb.

    Tři různé projekty se konaly s Hodinou H v rámci programu Erasmus+ Dalším projektem byla výměna mládeže s názvem “Melting cultures” v malé vesnici na jihu Maďarska, která se jmenuje Liptód. Účastníci projektu byli ze 7 zemí, jmenovitě Itálie, Chorvatska, Portugalska, Maďarska, České republiky, Estonska a Litvy. Počet včetně maďarských organizátorů byl 43 osob. Během programu se všichni mladí lidé seznamovali s kulturami ostatních zemí a také připravovali příspěvek pro vystoupení na místním tradičním festivalu s názvem Pécsváradi Leányvásár. “Týden v Maďarsku byl krásný, velmi slunečný, plný dobrého jídla a hlavně nových přátelství a zkušeností,” tak zhodnotila projekt vedoucí české skupiny Kateřina z Pelhřimova.

    Tři různé projekty se konaly s Hodinou H v rámci programu Erasmus+ Třetí projekt nesl název EHMC2 nebo spíše E=MC2. Šlo o vzorec, kdy každé písmeno vzorce představovalo jedno téma, se kterým se pracovalo. Etika, zdravý životní styl, mediální gramotnost, výchova k občanství a kritické myšlení. Všem tématům se věnovali pracovníci s mládeží ze 7 zemí Evropské unie ve španělském Alicante. Všichni účastníci získávali nové znalosti a dovednosti v těchto pěti oblastech, aby mohli lépe pracovat s mladými lidmi a především zapojovat do práce s nimi tato témata, která jsou pro život v dnešním světě nezbytná a jsou určitě nutnou výbavou pro to, aby mladí lidé věděli, jak se v dnešním přehlceném světě orientovat, vyhodnocovat důležité informace a správně se rozhodovat.

    Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.