NGO Market – to je možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky.

  NGO Market se v roce 2020 uskuteční 22. dubna.

  Věříme, že neziskové organizace představují klíčový prvek při vzniku silné občanské společnosti a hrají zásadní roli při transformačních procesech v oblasti střední a východní Evropy.
  Proto by jim mělo být zajištěno více příležitostí a podpory pro komunikaci s veřejností, sdílení zkušeností, tvorbu nových partnerství a další vzdělávání a růst.

  NGO Market je jedinečnou jednodenní akcí, která od svého vzniku v roce 2000 neustále rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv, environmentální problematice nebo jiných oblastech mají možnost představit své aktivity široké veřejnosti, navázat nová partnerství, zaujmout a oslovit sponzory a dobrovolníky, ale i získat nové vědomosti potřebné pro úspěšné vedení své organizace.

  Registrace vystavovatelů začíná 1. února 2020!

  Více informací:
  https://www.forum2000.cz/projekty/ngo-market

  Autor